Search results

 1. Klinická zkouška bezkontaktního očního tonometru aneb potřeba objektivního metrologického přístupu v oftalmologické praxi / aut. Jan Rybář, Patrik Grosinger, Peter Pavlásek, Stanislav Ďuriš, Lea Ferková, Vítězslav Suchý, Juraj Sekáč, Pavol Vašek, Oliver Rovný, Eliška Najmanová, Matúš Tribula, Alena Furdová, Petra Kollárová, Jiří Tesař
  Rybář Jan ; 020020  Grosinger Patrik ; 020010 Pavlásek Peter ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Ferková Lea Suchý Vítězslav Sekáč Juraj Vašek Pavol ; 020020 Rovný Oliver ; 020020 Najmanová Eliška Tribula Matúš ; 020000 Furdová Alena Kollárová Petra Tesař Jiří
  Jemná mechanika a optika : . Roč. 65, č. 5 (2020), s. 153-156
  ISO kalibrácia calibration
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009 / aut. Jan Rybář, Stanislav Ďuriš, Lea Ferková, Alena Furdová, Juraj Sekáč
  Rybář Jan ; 020020  Ďuriš Stanislav ; 020020 Ferková Lea Furdová Alena Sekáč Juraj
  10. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium : . S. 85, CD ROM
  očný tonometer ISO eye tonometer
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Informácie z TK21 - návrh normy ISO 19488 akustická klasifikácia budov
  Dlhý Dušan ; 010180  Petrák Peter ; 020030
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 7, č. 2, mimoriadne číslo - november 2017 (2017), s. 36-39
  norma ISO klasifikácia nepriezvučnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. New approach in information system security evaluation
  Breier Jakub ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400
  Estel Conference 2012 [elektronický zdroj] : . online, s. 1-6
  ISO informačné systémy manažment rizika bezpečnosť dát
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Normalizácia štatistických metód v stratégii šesť sigma
  Janiga Ivan ; J0080 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 7 (2011), s.55-58
  ISO standardization normalizácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Discovery service testing according to INSPIRE implementing rules(abstract)
  Kliment Tomáš 
  2010
  ISO norms discovery service metadata INSPIRE implementing rules ISO vyhľadávacia služba INSPIRE metadáta implementačné pravidlá
  http://GDI-SN.blogspot.com
  z elektronických zdrojov
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 7. Discovery service testing according to INSPIRE implementing rules (poster)
  Kliment Tomáš 
  2010
  ISO norms GIS discovery service metadata INSPIRE implementing rules ISO vyhľadávacia služba GIS INSPIRE metadáta implementačné pravidlá
  http://bizbiz.ccss.cz//storage/95/files/GI2010-Symposium-Kliment.pdf
  z elektronických zdrojov
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 8. Testovanie softvérových systémov v procese validácie
  Tanuška Pavol ; M6000  Schreiber Peter ; M6000 Važan Pavel ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R091-1/R091-7
  testovanie softvéru ISO
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Kvalita = spokojnosť zákazníka. Politika ISO v oblasti normalizácie zabezpečovania spokojnosti zákazníka
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Normalizácia . Roč. 12, č. 1 (2006), s.16-17
  ISO normalizácia spokojnosť zákazníkov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 10. Aktuálne informácie z medzinárodnej normalizácie v oblasti aplikovaných štatistických metód
  Janiga Ivan ; J210 
  Zborník prednášok z XXII. zhromaždenia KZ SR : . , s.66-75
  ISO tvorba noriem
  zborník (príspevkov)
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article