Search results

 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Klíma školy
  Škopová Jana  Strakoš Jozef (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 62 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects klíma triedy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Klima ve škole a klima ve třídě : Diplomová práca
  Vaculík Ondrej  Krištofiaková Lucia (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 83 s., CD-ROM
  klíma triedy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67681
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Klíma triedy : Diplomová práca
  Chudá Zuzana  Krištofiaková Lucia (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  teacher učiteľ klíma triedy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67010
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Klíma triedy : Diplomová práca
  Minárová Marcela  Krištofiaková Lucia (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 81 s., CD-ROM
  teacher klíma triedy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67505
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Klíma triedy a činitele jej vytvárania : Bakalárska práca
  Mandincová Henrieta  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  klíma triedy učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73500
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Klíma triedy a jej význam v tvorivo-humanistickej výchove
  Kopecká Renáta  Petráš Milan (Thesis advisor) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  klíma triedy tvorivosť creativity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57427
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Klíma školy a klíma triedy
  Sáraz Peter  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 89s CD
  klíma triedy učiteľ rodinná výchova teacher satisfaction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58843
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vytváranie pozitívnej klímy v triede a jej vplyv na proces učenia sa žiakov = Creation of the positive climate in the classroom and its influence on a students´process of learning : Diplomová práca
  Ivanišová Jana  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  klíma triedy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book