Search results

 1. Konštrukčný návrh modulárnej lisovacej stolice na simuláciu a výskum procesu lisovania biomasy / aut. Miloš Matúš, Jozef Bábics, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Bábics Jozef ; 020070 Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Energie z biomasy XXI : . S. 115 - 126
  biomasa zhutňovanie lisovacie nástroje lisovacia komora parametre lisovania biomass compaction pressing tools pressing chamber pressing parameters
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Thermomechanical analysis of pharmaceutical powder during uniaxial compaction / aut. Adam Guštafík, Peter Peciar, Alexander Krok, Kristian Jezsó, Oliver Macho, Roman Fekete
  Guštafík Adam ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Krok Alexander Jezsó Kristian ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  CHISA 2021
  analýza prášok stláčanie tabletovanie termo-mechanické vlastnosti analysis powder compaction tabletting thermomechanical properties
  https://www.researchgate.net/publication/351748741_Thermomechanical_analysis_of_pharmaceutical_powder_during_uniaxial_compaction
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 3. Development of the compaction machine for the production of new shapes of pressed biofuels / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Peter Križan
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 297, iss. 1 (2018), s. Article number 012008
  compaction biofuels
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Development of the compaction machine for the production of new shapes of pressed biofuels / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Peter Križan
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070
  TSME-IcoME 2017 : . S. 55
  compaction biofuels
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 5. Modification of powder material by compaction processing / aut. Peter Peciar, Oliver Macho, Maroš Eckert, Juraj Kabát, Ľudmila Gabrišová, Peter Kotora, Roman Fekete, Marián Peciar
  Peciar Peter ; 020040  Macho Oliver ; 020040 Eckert Maroš ; 020040 Kabát Juraj ; 020040 Gabrišová Ľudmila ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Peciar Marián ; 020040
  Acta Polytechnica : . Vol. 57, no. 2 (2017), s. 116-124
  powder material práškový materiál kompaktovanie compaction
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85019018730&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Modification+of+powder+material+by+compaction+&st2=&sid=1D8E7AD644280100ED4A213C2FB0F6DE.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=61&s=TITLE-ABS-KEY%28Modification+of+powder+material+by+compaction+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Design of particulate material compactor rolls diameter / aut. Peter Peciar, Oliver Macho, Maroš Eckert, Roman Fekete, Peter Kotora, Martin Juriga, Juraj Kabát, Ľudmila Gabrišová, Marián Peciar
  Peciar Peter ; 020040  Macho Oliver ; 020040 Eckert Maroš ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Juriga Martin ; 020040 Kabát Juraj ; 020040 Gabrišová Ľudmila ; 020040 Peciar Marián ; 020040
  Acta Polytechnica : . Roč. 57, č. 4 (2017), s. 263-271
  práškový materiál kompaktovanie particulate material compaction
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Die-wall friction and Janssen coefficient during compaction / aut. Maroš Eckert, Peter Peciar, Roman Fekete
  Eckert Maroš ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  Young Scientist 2016 : . [8 s.], CD ROM
  kompaktovanie axiálne napätie axial stress compaction
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Analysis of pharmaceutical excipient MCC Avicel PH102 using compaction equations / aut. Peter Peciar, Maroš Eckert, Roman Fekete
  Peciar Peter ; 020040  Eckert Maroš ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Hrnčiar Viliam ; 020050
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering / . Vol. 66, no. 1 (2016), s. 65-82
  compaction equation tabletting
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 9. Agglomeration technologies of processing powder wastes / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar
  Peciar Marián ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  Solid State Phenomena . Vol. 244 : International Conference on Particulate Solids in Science, Industry and Environment; Herľany, Slovakia, September 21-22, 2015, (2016), s. 121-129
  ISBN 978-303835632-5
  aglomerácia kompaktovanie agglomeration compaction
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994153109&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Agglomeration+technologies+of+processing+powder+&nlo=&nlr=&nls=&sid=1D83BA122A30C07174B29D40BBA59040.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222016%22%2ct&sl=63&s=TITLE-ABS-KEY%28Agglomeration+technologies+of+processing+powder+%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Overenie granulovateľnosti hnojiva : výskumná správa pre spoločnosť AGRO CS - Říkov, ČR. ZoD 49/2015 / aut. Peter Peciar, Marián Peciar, Roman Fekete, Maroš Eckert, Oliver Macho, Barbora Tomášová ; rec. David Micák, Jaroslav Zítko
  Peciar Peter ; J0040  Peciar Marián ; 020180 Fekete Roman ; 020180 Eckert Maroš ; J0040 Macho Oliver ; J0040 Tomášová Barbora ; 020040 Micák David (rec.) Zítko Jaroslav (rec.)
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2015 . - 40 s.
  homogenizácia kompaktovanie compaction homogenization
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book