Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus19157^"
 1. Diagnostická prehliadka konštrukcie - nástroj na zvýšenie bezpečnosti a zníženie prevádzkových nákladov
  Sandanus Jaroslav ; 010190  Slivanský Miloš ; 010190
  Voda 4.0 ve prospěch infrastruktury. Výstavba, provoz a životnost vodovodů a kanalizací : . S. 57-62
  vodojem diagnostika konštrukcie
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Water treatment and water supply : water distribution - theory and excercises
  Barloková Danka ; 010280  Tóthová Katarína ; 010280 Špildová Dagmar ; 010330 (rec.) Gibala Tomáš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 152 s.
  ISBN 978-80-227-4430-0
  potreba vody vodný zdroj čerpacia stanica vodojem tlakové pomery v sieti návrh vodovodnej siete water demand water resource pump station pressure conditions design of water supply network
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6010
  Water treatment and water supply

  book

 3. Informačné podklady pre návrh objemu vodojemu v korešpondencii s potrebou vody
  Tóthová Katarína ; 010280  Barloková Danka ; 010280
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 89-97
  potreba vody vodojem
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Návrh verejného vodovodu pre obce Podolie, Pobedim, Očkov
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 16.06.2014 ; 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water reservoir water supply vodojem vodovodné potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100566
  diplomová práca
  book

  book

 5. Rozšírenie vodovodnej siete v obci Limbach
  Čeginik Patrik ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering water reservoir vodovodná sieť vodojem čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91908
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh prečerpávacej čerpacej stanice
  Janoška Milan ; J  Knížat Branislav (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering water reservoir pumping station potrubie vodojem čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82167
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Statické riešenie monolitického stropu obdĺžnikového vodojemu
  Štefula Miroslav ; V  Bilčík Juraj (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering reinforcement výstuž vodojem
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68064
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Vodojemy - zemné vodojemy
  Horská Mária ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering capacity tank objem vodojem
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76410
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Dynamická analýza vežového vodojemu
  Jendželovský Norbert ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : . s.219-222
  dynamic analysis dynamická analýza interakcia konštrukcie s podložím subsoil vodojem water reservoir
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.