Search results

 1. Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa
  Rešutík Lukáš ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  sledovanie pohľadu analýza dát interakcia človeka s počítačom eye tracking
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145564
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Metóda opravovania dát o pohľade
  Šlesariková Tatiana ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  eye tracking analýza dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145505
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Aplikácia faktorovej analýzy pri klasifikácii kriminálnych činností
  Ballová Dominika ; 010220 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 20-27
  analýza dát faktorová analýza data analysis factor analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Zber a analýza systémových logov v kritickej sieťovej infraštruktúre (Internet, DMZ)
  Gono Marek  Moravčík Oliver (Thesis advisor) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM KAI, 2010
  MTF ;
  analýza dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75196
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Doing Research in the Real World
  Gray David E. 
  2nd ed.
  Los Angeles : SAGE Publications, 2009 . - 604 s
  ISBN 978-1-84787-337-8
  vedecké výskumy kvalitatívne výskumy výskumné projekty analýza dát
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Estimation of User Characteristics Using Rule-based Analysis of User Logs
  Barla Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  UM 2007. Data Mining for User Modeling. 11th international conference on user modeling, Corfu, Greece, 25-29 June 2007 . s.5-14
  modelovanie používateľa logovanie udalostí zber dát analýza dát
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Návrh prezentácie aktuálnych dát databázy systému TDS : Diplomová práca
  Koštial Juraj  Eliáš Michal (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 68 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle informačné systémy analýza dát
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Ako robiť kvalitatívny výskum : Praktická príručka
  Silverman David  Štulrajter Martin (Translator)
  Bratislava : IKAR, 2005 . - 327 s
  ISBN 80-551-0904-4
  vedecké výskumy veda-metodológia kvalitatívne výskumy analýza dát výskumné projekty
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0001
  MTF1130
  book

  book

 9. Intelligent data analysis : An introdution
  Berthold Michal (Compiler)  Hand David J (Compiler)
  Berlin : Springer Verlag, 1999 . - 400 s
  ISBN 3-540-65808-4
  spracovanie dát analýza dát štatistické metódy neurálne siete fuzzy logiky
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Data analysis and informatics, IV : Proceedings of the fourth international symposium : Konf. Versailes, France, 9.- 11. Oct. 1985 / Edit.: Diday,E. a kol
  Diday E (Compiler) 
  1.vyd.
  Amsterdam : North-Holland, 1986 . - 764 s
  ISBN 0-444-70061-7
  spracovanie dát informatika faktorová analýza analýza dát
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book