Search results

 1. Obnova a modernizácia budovy Stavebnej fakulty
  Bisták Andrej ; 010270 
  Informácie SvF STU : . Roč. 20, č. 2 (2020), s. 18-19
  obvodový plášť obalový plášť fasáda rekuperácia projekt
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/informacie_svf/informacie_2_2020_web.pdf
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Modelovanie povrchovej drsnosti obalového plášťa budov v CFD simuláciách a veternom tuneli
  Cruz Samuel ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 271-278
  obalový plášť CFD simulácie veterný tunel
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Buildings envelopes with near - zero energy consumption
  Jedinák Richard ; V180  Hraška Jozef ; V180
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.181-184
  building envelope obalový plášť tepelná bariéra tepelná ochrana thermal barrier thermal protection
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Experiences from the Development in Slovakia - Future Development of Legislation (poster)
  Rabenseifer Roman ; V180 
  Energy efficiency in buildings : . s.nestr.
  building envelope energetická efektívnosť budov energy efficiency energy performance obalový plášť správanie
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 5. book

  book

 6. Vplyv obnovy budov na akustickú pohodu v obytnom priestore
  Vargová Andrea ; V180 
  Budovy a prostredie 2009 Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov : . s.102-105
  acoustic comfort akustická pohoda backround noise building envelope obalový plášť pozadie hluku
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - príručka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Kritériá ekologického hodnotenia obalových konštrukcií budov
  Hraška Jozef ; V180 
  Budovy a prostredie 2009 Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov : . s.10-13
  building envelope integrated assessment komplexná analýza obalový plášť sunstainability indicators udržateľné ukazovatele
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Obnova panelových budov. Komplexné riešenie konštrukčných, technologických, hygienických a energetických problémov : 4.Obnova obalového plášťa a balkónov
  Oláh Jozef ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 202 s
  ISBN 978-80-227-2762-4
  obnova panelové budovy obalový plášť balkón renewal panel buildings envelope cladding balcony
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book