Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus21816^"
 1. Chosen Electrical Properties of Montmorillonite/Polyaniline Composites / aut. Pavel Koštial, Ondrej Bošák, Ivan Kopal, Zora Koštialová Jančíková, Jan Valíček, Marta Harničárová
  Koštial Pavel  Bošák Ondrej ; 061000 Kopal I. Koštialová Jančíková Zora Valíček Jan Harničárová Marta
  Improved Performance of Materials: Design and Experimental Approaches . S. 231-237
  electrical properties electric conductivity
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E6gPIexZzdxwCCSdWGh&page=1&doc=2
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85024494418&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chosen+Electrical+Properties+of+Montmorillonite%2fPolyaniline+Composites&st2=&sid=047db7b127e3bcc37f088b9a22ae960a&sot=b&sdt=b&sl=85&s=TITLE-ABS-KEY%28Chosen+Electrical+Properties+of+Montmorillonite%2fPolyaniline+Composites%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Konduktivita vybraných kaučukových zmesí v procese ich vulkanizácie
  Indrišková Petra  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering electric conductivity rubber elektrická konduktivita kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94980
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. A.C. Conductivity of wet green electroporcelain mixture
  Podoba Rudolf ; V240  Štubňa Igor
  XXV. DIDMATTECH 2012 : . s.25
  electric conductivity electroporcelain elektrická vodivosť Elektroporcelán moisture Vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Štúdium vlastností časticového kompozitného sys-tému na báze medi s vysokými podielmi grafitu. (Investigation of properties of particle composite sys-tem Cu ? C with high volume fraction of graphite) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Knap Michal ; J280  Emmer Štefan (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 94 s
  elektrické kontakty kompozitný materiál prášková metalurgia elektrická vodivosť teplotná rozťažnosť Electric contacts composite material powder metallurgy electric conductivity thermal expansion
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.