Search results

 1. Vplyv ťažnosti a pevnostných vlastností zušľachtených ocelí na ich únavové vlastnosti
  Ondricha Radoslav ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics hysteresis loop hysterézna slučka únavový lom únavová životnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103804
  diplomová práca
  book

  book

 2. Jav otvorenej hysteréznej slučky pozorovaný na izotermách niektorých prírodných zeolitov
  Hudec Pavol ; C8170 
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, Bratislava, 18.6.2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.122-129
  prírodné zeolity adsorpcia hysterézna slučka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Štúdium vplyvu výrobného procesu na vlastnosti drôtov supravodiča MgB2
  Brunner Boris ; E  Kováč Pavol (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 77 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering hysteresis loop hysterézna slučka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92177
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Modelovanie automobilových tlmičov s dôrazom na popis ich hysterézie
  Godány Robert ; J  Musil Miloš (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics hysteresis loop reologický model hysterézna slučka identifikácia parametrov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72173
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vplyv technologických krokov výroby na magnetické vlastnosti nanokryštalických jadier z materiálu VITROPERM = Influence of technological production steps on magnetic properties of nanocrystalline cores made of VITROPERM : Diplomová práca
  Majkútová Eva  Deanko Marián (xxx) Kusý Martin (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  magnetizmus Magnetostrikcia anizotropia hysterézna slučka
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Meranie magnetických vlastností magneticky tvrdých materiálov. (Measure of magnetic properties magnetic hard materials) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kršteník Michal ; J280  Hrnčiar Viliam (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 50 s
  permanentné magnety hysterézna slučka hysterezigraf Permanent magnet hysteresis loop
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book