Search results

 1. Process schedule of material flow activities in iCIM 3000 / aut. Peter Košťál, Miriam Matúšová, Erika Hrušková, Vanesa Prajová
  Košťál Peter ; 063800  Matúšová Miriam ; 063800 Hrušková Erika ; 063800 Prajová Vanesa ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Roč. 28, č. 47 (2020), s. 1-10
  Flow chart simulation model Production system assembly system material flow
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/11/VP_47_1_Hruskova.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 2. Material Flow and Layout: An Integrative Analysis / aut. Daynier Rolando Delgado Sobrino ; rec. Peter Bubeník, František Manlig, Peter Demeč
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000  Bubeník Peter (rec.) Manlig František (rec.) Demeč Peter (rec.)
  1. vyd.
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016 . - 93 s.
  ISBN 978-80-7380-600-2
  systémy výrobné manufacturing system material flow
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF100100
  book

  book

 3. Mathematical description of material flow / aut. György Kovács, Peter Košťál
  Kovács György  Košťál Peter ; 063800
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] : . č. 1 (2016), online, s. 14-21
  logistics material flow simulation
  http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2016/3_Kovacs_Kostal_2_PRv1.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Material flow in automated production systems / aut. Peter Košťál, György Kovács, Dávid Tóth, Andrea Mudriková
  Košťál Peter ; 063800  Kovács György Tóth Dávid ; 063000 Mudriková Andrea ; 063000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] : . č. 1 (2016), online, s. 22-28
  material flow flexible manufacturing
  http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2016/4_Kostal_Kovacs_Toth_Mudrikova_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. The laboratory of flexible drawingless manufacturing system / aut. Radovan Holubek, Andrea Mudriková, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Roman Ružarovský, Dávid Tóth
  Holubek Radovan ; 063000  Mudriková Andrea ; 063000 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Tóth Dávid ; 063000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] : . č. 1 (2016), online, s. 29-34
  flexible production system material flow
  http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2016/5_Holubek_a_kol_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Simulation and simulation optimization in the design and analysis of the material flow and layout: the case of a flexible assembly cell / aut. Daynier Rolando Delgado Sobrino, Radovan Holubek, Karol Velíšek, Nina Vetríková, Roman Ružarovský
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; M2000  Holubek Radovan ; M2000 Velíšek Karol ; 063800 Vetríková Nina ; 063800 Ružarovský Roman ; M2000
  Proceedings of TEAM 2015 : . DVD-ROM, s. 83-88
  simulation optimization material flow
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Flexible manufacturing system for drawingless manufacturing
  Košťál Peter ; M2000  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; M2000
  Key Engineering Materials : . Vol. 581 (2014), s. 527-532
  drawingless manufacturing flexible manufacturing material flow
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (6) - článok
  article

  article

 8. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava
  Ďurkovičová Jana ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow logistics material manipulation transport doprava materiálový tok materiál logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95871
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie výrobného priestoru v podniku Vitalo Slovakia s. r. o., Horný Hričov
  Streličáková Nikola ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 60s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow manufacturing process materiálový tok proces výroby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87432
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu oddelenia výroby osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvačníkov spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s.
  Galgóci Filip ; M  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow materiálový tok skladové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87470
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book