Search results

 1. Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Boček Július Ortuta Juraj
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 20, č. 1 (2020), s. 56-60
  betón polyfunkčný objekt nosná konštrukcia concrete polyfunctional complex loadbearing structure
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 2. Poruchy a opravy nosnej oceľovej konštrukcie haly typu HARD
  Gramblička Štefan ; 010110  Živner Tomáš
  Stavebné materiály : . Roč. 12, č. 6 (2016), s. 54-56
  oceľ nosná konštrukcia hala korózia steel bearing structure halls corrosion
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Poruchy nosných konštrukcií stavieb a ich vplyv na bezpečnosť stavieb
  Gramblička Štefan ; 010110 
  Statika stavieb 2016 : . S. 46-49
  porucha nosná konštrukcia návrh failure bearing structure a_design
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Poruchy nosných konštrukcií v agresívnom chemickom prostredí
  Gramblička Štefan ; V110  Živner Tomáš ; 010190
  Statika stavieb 2015 : . S. 215-220
  betón oceľ porucha nosná konštrukcia concrete steel failure load-bearing structure analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Opravy nosných oceľových konštrukcií po dlhodobom používaní v agresívnom prostredí
  Gramblička Štefan ; V110  Živner Tomáš ; V190
  Sanace a rekonstrukce staveb 2015 a CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings : . S. 122-129
  nosná konštrukcia dlhodobé používanie chemické agresívne prostredie korózia trhliny statický výpočet zosilnenie long-bearing steel structure long-term use chemical aggressive environment accelerated corrosion tests cracks static calculation strengthening
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 6. Polyfunkčná budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Cifra Radoslav ; V  Bartók Andrej (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 945
  Structures of Buildings diplomová práca polyfunkčná budova nosná konštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100842
  diplomová práca
  book

  book

 7. Bytový dom
  Salanci Pavol ; V  Pavčeková Monika (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 4
  nosná konštrukcia bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80516
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Nosná konštrukcia 9-podlažných domov Via Cenni
  Sandanus Jaroslav ; V190  Surovec Lukáš ; V190
  Stavební partner : . Roč. 3, č. 4 (2014), online, [8] s.
  cross laminated timber krížom lepené drevo load-bearing structures of buildings nosná konštrukcia
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Pilotný projekt z CLT na Slovensku
  Sógel Kristián ; V190 
  Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách : . CD-ROM, [6] s.
  cross laminated timber krížom lepené drevo load-bearing structures of buildings nosná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Krížom lepené drevo vo viacpodlažných stavbách
  Sandanus Jaroslav ; V190 
  Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách : . CD-ROM, [6] s.
  cross laminated timber krížom lepené drevo load-bearing structures of buildings nosná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article