Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus26057^"
 1. Monitoring nákladov na kvalitu v podmienkach výrobného podniku
  Kern Martin ; J  Pokusová Marcela (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103807
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Nákladová analýza kvality vo vybranom podniku
  Gáborová Lucia ; J  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises quality costs náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103730
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Náklady na kvalitu v priemyselných podnikoch
  Plchová Jana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.191-194
  systém manažérstva kvality ISO 9000 náklady na kvalitu quality management system quality costs
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Prieskum súčasného stavu ekonomického zhodnotenia implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách = Disquisition actually aspectEconomic valuation of system of quality managering implementation in organizations : Bakalárska práca
  Strašifták Matej  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 42 s., CD-ROM
  systém manažérstva kvality náklady na kvalitu quality
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh metodiky na ekonomické vyhodnotenie kvality výrobkov a výrobných procesov : Dizeratčná práca
  Kusý Ondrej ; M190  Nováková Renáta (Thesis advisor) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 132 s., autoreferát, CD-ROM
  náklady na kvalitu priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63886
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh modelu sledovania a vyhodnocovania procesných nákladov na kvalitu vo firme Magna Slovteca, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
  Dóczy Branislav  Nováková Renáta (Thesis advisor) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  quality process manažérstvo kvality náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76937
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Klasifikácia a sledovanie nákladov na kvalitu v podniku služieb TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka = Rating and following the costs of quality in services enterprise TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka : Diplomová práca
  Murgašová Erika  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 75 s príl., 1 CD-ROM
  kvalita služieb náklady na kvalitu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite vo výrobnej organizácii a jej aplikácia v ŽOS, a.s. Trnava = Draft methodology for monitoring and evaluating the costs related to quality in the manufacturing organization and its application in practice : Diplomová práca
  Jánošová Renáta  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 74 s 1 CD-ROM
  náklady na kvalitu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite vo výrobnej organizácii a jej aplikácia vo Faurecii Slovakia, s.r.o. Trnava = Proposal of methodology for follow-up and evaluation of costs related to quality in a production company and its application in Faurecia Slovakia, s.r.o. Trnava : Diplomová práca
  Gálová Nadežda  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 67 s 1 CD-ROM
  ekonomika kvality-riadenie náklady na kvalitu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Qualitätsmanagement: TIGER - MEng Course in Transport Infrastructure in GERman / škol. Ivan Gschwendt
  Gschwendt Ivan (Thesis advisor) 
  Umdruck 1997
  Györ: Széchenyi István Föiskola Györ, 1997
  Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1997 . - 44 s.
  manažment akosti náklady na kvalitu
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.