Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus26147^"
 1. Implementácia elektrických a dielektrických metód pri štúdiu nekovových materiálov : tézy inauguračnej prednášky k vymenúvaciemu konaniu za profesora v odbore 5.2.26 materiály / aut. Marian Kubliha
  Kubliha Marian ; 061000 
  Trenčín TnU 2016 . - 57 s.
  ISBN 978-80-8075-752-6
  nekovové materiály elektrická konduktivita
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. Charakterizácia štruktúry kaučukovej zmesi na báze SBR/NR a jej vulkanizátu
  Suchá Božena ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 667 . - 71s CD
  Materials Engineering vulcanization rubber elektrická konduktivita vulkanizácia kaučuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99476
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Konduktivita vybraných kaučukových zmesí v procese ich vulkanizácie
  Indrišková Petra  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering electric conductivity rubber elektrická konduktivita kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94980
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium procesu zosieťovania kaučukovej zmesi na báze styrén-butadienového kaučuku pri lineárnom ohreve
  Tóth Martin ; M1000 
  Vybrané fyzikálne metódy vo fyzike materiálov . s.106-123
  vulkanizácia elektrická konduktivita
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - dizertačná práca
  (3) - článok
  article

  article

 5. Elektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze oxidu antimonitého
  Sobota Ján  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 66s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering permittivity electrical conductivity impedancia elektrická konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79636
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Modelovanie teplotných závislostí elektrickej konduktivity kaučukových zmesí na báze styrén-butadiénu v procese vulkanizácie
  Grejták Erik  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 67s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering modelling electrical conductivity curing vulkanizácia kaučukové zmesi modelovanie elektrická konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Sledovanie elektrických parametrov v špeciálnych sklách
  Komarňanský Matúš ; M  Psota Jozef (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 43s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering electrical conductivity special glasses elektrická konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92021
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv parametrov výpalu na elektrickú konduktivitu feritovej keramiky
  Indrišková Petra  Čavojský Karol (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering lisovanie ferity elektrická konduktivita pressing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74949
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Modelovanie hodnôt elektrickej konduktivity kaučukových zmesí v procese ich vulkanizácie = Monitoring and modeling of the electrical conductivity of rubber mixtures in the process of cure : Diplomová práca
  Bognerová Jana  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 91 s 1 CD-ROM
  kaučuk vulkanizácia elektrická konduktivita
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Korelácia elektrických a mechanických parametrov pri vulkanizácii kaučukových zmesí
  Kubliha Marian ; M1000  Bošák Ondrej ; M1000 Minárik Stanislav ; M1000 Kalužný Ján ; M240 Hronkovič Ján
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.89-94
  vulkanizácia elektrická konduktivita kaučukové zmesi
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.