Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus26403^"
 1. Prenos vody (vodných pár) v pórovitých stavebných materiáloch
  Lipiak Jozef ; V180 
  Stavebné materiály . Roč. 9, č. 1 (2013), s.52-54
  porous materials pórovité materiály prenos transfer vodná para water
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Transfer of atrazine degradation capability to mineralize aged 14C-labeled atrazine residues in soils
  Jablonowski Nicolai David  Krutz Jason L. Martinazzo Rosane Zajkoska Petra ; C4310 Hamacher Georg Borchard Nils Burauel Peter
  Journal of Agricultural and Food Chemistry . Vol. 61, Iss. 6 (2013), s.6161-6166
  adaptácia atrazín mineralizácia pôdy transfer
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Internetom podporované riešenie blokových schém
  Vörös Ľudovít ; E  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 61 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics transfer system block CSS XHTML prenos systém Maxima web schéma diagram blok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71837
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva : Ročná správa o riešení projektu KEGA č. 064STU-4/2011
  Kráľová Eva ; A3130 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 32
  ochrana pamiatok architektonické dedičstvo výskum inovácie transfer
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Šírenie vlhkosti v konštrukcii
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - máj 2011 (2011), s.6/2.2 (1-2)
  moisture šírenie transfer Vlhkosť
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Bytový dom
  Genšiniak Vladimír ; V180  Držka Milan (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  pozemné stavby a architektúra Building Structures and Architecture transfer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=39458
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Seismic Shear Waves Transfer through Layered Subsoil
  Koleková Yvonna ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.69-72
  podložie seismic response seizmicita subsoil transfer Vlnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Comparative analysis of the knowledge transfer about quality and environmental protection between university-society in Serbia and Slovakia
  Arsovski Slavko  Šooš Ľubomír ; J0070 Pavlovič Milan
  International Journal for Quality Research . Vol. 2, No. 4 (2008), s.255-263
  quality knowledge transfer
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.