Search results

 1. Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže : dizertačná práca
  Marcian Miroslav ; M980  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 200 . - 92s CD + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials tank leakage terrestrial laser scanning netesnosť terestrické laserové skenovanie nedeštruktívna kontrola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80697
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Oprava porúch tlakového celku parného kotla v podmienkach elektrárne Nováky
  Mečiar Emanuel  Tischler Ladislav (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies netesnosť failure welding porucha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26971
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Porovnanie citlivosti vybraných metód skúšania tesnosti a ich vhodnosť aplikácie v praxi = The comparison of sensitivity of selected methods NDT LT and their suitability in praxis : Diplomová práca
  Holub Alois  Žúbor Peter (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 77 s Prílohy, 1 CD-ROM
  netesnosť porovnanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book