Search results

 1. Skúmanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pri použití plniva na báze recyklovaných plastov v štiepko-cementových kompozitoch
  Cabanová Terézia ; 010260 
  Mladá veda . Vol. 7, No. 2 (2019), online, s. 117-125
  ľahký betón recyklovaný plast drevná štiepka objemová hmotnosť tepelno-technické vlastnosti pevnostné charakteristiky
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_12.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Zdroj tepla na biomasu pre dom dôchodcov v Stupave
  Kukumberg Tomáš ; V  Takács Ján (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings heating biomass vykurovanie drevná štiepka biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101440
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh kotolne na biomasu
  Slavkov Peter ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering combustion biomass boiler spaľovanie drevná štiepka kotol biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91097
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
  Terek Dávid ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering biomass biomass boiler steam turbine kotol na biomasu drevná štiepka biomasa parná turbína
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91087
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh kotla na spaľovanie biomasy v systéme centrálneho zásobovania teplom
  Paulík Martin ; J  Ridzoň František (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Thermal Power Engineering straw biomass boiler drevná štiepka slama tepelné energetické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95069
  diplomová práca
  book

  book

 6. Využitie biomasy pre návrh zdroja tepla bývalého objektu hydromeliorácie v obci Kúty
  Michaličková Simona ; V290 
  Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.23-27
  biomasa biomass drevná štiepka heat source wood biomass zdroj tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Zdroj tepla na báze biomasy využívajúci drevné štiepky v Kútoch
  Michaličková Simona ; V290  Takács Ján (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  technické zariadenia budov Building Services biomass drevná štiepka zdroj tepla návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83127
  diplomová práca
  book

  book

 8. Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
  Kukučka Štefan ; J0030  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering emission coal emisie uhlie drevná štiepka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72285
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Kinetic study of wood chips decomposition by TGA
  Gašparovič Lukáš ; C6230  Vojteková Zuzana Jelemenský Ľudovít ; C6230
  2010
  Chemical Papers . Vol. 64, Iss. 2 (2010) (2010), s.174-181
  pyrolýza biomasa drevná štiepka TGA izokonverzná metóda
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. Diverzifikácia palív pri rekonštrukcii tepelného zdroja
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Ploskuňáková Lucia ; J0070 Fodor Peter ; J0060
  Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : . s.[4]
  drevná štiepka kotol na pelety emisie heat source biofuels
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article