Search results

Records found: 51  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus275^"
 1. Vyšetrovanie polovodičových heteroštruktúr metódou EBIC a integrálnou katódoluminiscenciou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-09 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Šatka,Alexander, Ing.; Škol. Hábovčík,Peter
  Šatka Alexander ; E030  Hábovčík Peter (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 139 s Autoref.1995, 18 s
  elektronika a vákuová technika fyzika polovodičov polovodičové heteroštruktúry elektrónová mikroskopia EBIC EBIV TREBIC fotodiódy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Príspevok k štúdiu GaAs a jeho homológov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Benkovský,Ivan, Ing.; Škol. Veselý,Marian;Konzult.špec. Boča,Roman
  Benkovský Ivan  Veselý Marián (Thesis advisor) ; E030 Boča Roman (Thesis advisor) ; C2190
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 126 s Autoref.1995, 22 s
  elektronika a vákuová technika fyzika tuhých látok fyzika tenkých vrstiev polovodičové štruktúry fotoelektrónová spektroskopia polovodiče GaAs
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Problematika prípravy fotodetektorov na báze InP : Kand.diz.práca : V.odb. 16-10-9 : Obh. 12.10.1981 : Projekt III-7-2/06 / [aut.] Uherek,František, Ing.; Škol. Hábovčík,Peter
  Uherek František ; E030  Hábovčík Peter (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 130 s : príl + Autoref.1989, 16 s
  elektronika a vákuová technika fotodetektory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Analýza niektorých výsledkov VVZ pri riešení vývojových smerov elektroniky v ČSSR v období rokov 1953-1981 : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 10.03.1982 / [aut.] Pfliegel,Peter, Ing.; Škol. Benda,Oldrich
  Pfliegel Peter  Benda Oldrich (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 116 s Autoref.1982, 11 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Šumová diagnostika cermetových rezistorov hybridných integrovaných obvodov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 10.03.1983 / [aut.] Minársky,Eduard, Ing.; Škol. Strapko,František
  Minársky Eduard  Strapko František (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 201 s Autoref.1982, 19 s
  elektronika a vákuová technika šumová diagnostika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Príspevok k štúdiu pohyblivých iónov v izolačnej vrstve štruktúr MIS : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 11.11.1982 / [aut.] Valehrachová,Daniela, Ing.; Škol. Csabay,Otto
  Valehrachová Daniela ; E210  Csabay Otto (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 131 s Autoref.1982, 16 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Výskum MOS štruktúr fotoelektrickými metódami : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 07.01.1982 : Projekt III-4-3/1 / [aut.] Syrová,Lívia, Ing.; Škol. Harman,Rudolf
  Syrová Lívia ; E040  Harman Rudolf (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 91 s : príl + Autoref.1981, 18 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Príspevok k metódam kvantitatívnej elektrónovej spektroskopie tuhých látok : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 07.01.1982 : Projekt III-4-3/4III-6-1/08 / [aut.] Breza,Juraj, Ing.; Škol. Harman,Rudolf
  Breza Juraj ; E030  Harman Rudolf (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 73 s Autoref.1981, 18 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Príspevok k výpočtu oteplenia tenkej vrstvy viacvrstvej štruktúry oteplovanej elektrónovým zväzkom : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 06.01.1982 / [aut.] Dubravcová,Viera, Ing.; Škol. Harman,Rudolf
  Dubravcová Viera ; E210  Harman Rudolf (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 90 s Autoref.1981, 14 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Výskum podmienok prípravy a vlastností Schottkyho štruktúr so silicidom platiny : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 19.02.1980 / [aut.] Donoval,Daniel, Ing.; Škol. Harman,Rudolf
  Donoval Daniel ; E030  Harman Rudolf (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 89 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.