Search results

 1. Low-cost 3D scanning table for educational purposes / aut. Miroslav Kohút, Adam Sojka, Michal Tölgyessy
  Kohút Miroslav ; 031000  Sojka Adam ; 031000 Tölgyessy Michal ; 031000
  ISMCR 2020 : . [4] s.
  education control 3D scanning Arduino hardware robotics ROS space transformation
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9263711
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Interactive screen for educational purposes in robotics / aut. Michal Tölgyessy, Martin Dekan, Peter Hubinský
  Tölgyessy Michal ; 031000  Dekan Martin ; 031000 Hubinský Peter ; 031000
  ISMCR 2019 : . Art. no. D1-4-1 [4] s.
  interactive screen Kinect education HMI HRI robotics computer vision 3D vision point-cloud
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8955712
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Virtual commissioning of a robotic cell prior to its implementation into a real flexible production system, generation of the robot offline programming (OLP) and validation of the PLC code / aut. Roman Ružarovský, Radovan Holubek, Daynier Rolando Delgado Sobrino
  Ružarovský Roman ; 063000  Holubek Radovan ; 063000 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 42 (2018), s. 93-102
  Virtual Commissioning Production systems robotics
  https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/42/14_Ruzarovsky.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Virtual laboratory of robotics / aut. Marcela Bučányová, Peter Košťál, Andrea Mudriková
  Bučányová Marcela ; M3800  Košťál Peter ; M3800 Mudriková Andrea ; M3000
  MTM - Machines, technologies, materials : . Vol. 9, iss. 1 (2016), s. 59-62
  virtual laboratory robotics
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 5. Optimalizácia trasovania robota pomocou genetického algoritmu
  Taliga Dávid ; E  Števo Stanislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 59 s CD-ROM
  Industrial Informatics robotics genetické algoritmy robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88880
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Ovládanie mobilného prieskumného robotického agenta v 3D priestore
  Chvostaľ Matúš ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes robotics mobilný robot robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89562
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh úloh realizovaných vo virtuálnom programe RobotStudio a ich verifikácia v reálnom prostredí pomocou priemyselného robota IRB 120
  Margetiny Marek ; M  Holubek Radovan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 195 . - 62s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems robotics automatizácia robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98991
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Robotika
  Vachálek Ján ; J0020  Takács Gergely ; J0020 Hubinský Peter (rec.) ; E011 Vitko Anton (rec.) ; E011
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 166 s., 96 obr., 2 tab
  ISBN 978-80-227-4163-7
  robotika robotics
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF8170
  Robotika

  book

 9. Návrh a realizácia riadiaceho programu pre BIOLOID
  Farkaš Andrej ; M  Strašifták Andrej (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry control servomotor robot robotics riadenie robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78705
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zber a spracovanie dát z prostredia a návrh komunikácie s využitím robotov LEGA Mindstorm
  Horváth Filip ; E  Dorner Jozef (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 43 s CD-ROOM
  Industrial Informatics robotics robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65583
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book