Search results

 1. Stanovení vztahu mezi měrným odporem a pevností betonu
  Lusová-Ištvanová Ivana  Briatka Peter ; 010270 Gašparík Jozef ; 010270
  Realizace staveb . Roč. 12, č. 3 (2017), s. 40-41
  betón pevnosť merný elektrický odpor závislosť concrete strength specific electric resistance methods
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 2. Which casual factors control the dependence between peaks and volumes of maximum annual floods? A case study in Austria (abstract)
  Gaál Ladislav ; V160  Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Parajka Juraj Viglione Alberto Blöschl Günter
  European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management : . S. 11-12
  dependence flood volumes objemy povodňových vĺn závislosť
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 3. Správa binárnych softvérových balíkov a ich závislostí
  Valovič Michal ; I  Drahoš Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 202 . - 44 s. CD-ROM
  informatika Informatics závislosť balík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77785
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Vplyv kvality produkcie na HDP
  Páleníková Martina ; J  Grúberová Michaela (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management quality production GDP dependence závislosť kvalita výroba HDP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90423
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Modelling multivariate dependencies between world currencies during financial crisis
  Sabo Miroslav ; V220 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 5 (2013), s.111-117
  financial crisis finančná kríza prediction predikcia support vector machines závislosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Etické správanie žiakov v škole v súvislosti s alkoholom
  Lovecká Mária ; M  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 56 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects voľný čas prevencia závislosť alkohol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80911
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. The effect of precipitation corrections on the dependence structure of storm characteristics
  Gaál Ladislav ; V160  Molnár Peter Szolgay Ján ; V160
  Urban challenges in rainfall analysis : . s.33-37
  correction dependence duration intensity intenzita oprava precipitation amount precipitation events Switzerland Švajčiarsko trvanie úhrn zrážok závislosť zrážkové udalosti
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Postoje adolescentov k legálnym a nelegálnym drogám
  Janeková Božena ; M  Krajčí Ľubomír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 89 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects study drogy prieskum závislosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80878
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Stredoškolská mládež a drogy
  Bittnerová Zuzana  Chmelíková Gabriela (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  závislosť mládež students drogy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58742
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štúdia mobilného pracovného stroja strednej kategó-rie pre vyššie pojazdové rýchlosti [CD-ROM]
  Tokár Milan ; J0030  Slovák Pavol (xxx) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 60 s
  rýchlosť pruženie závislosť velocity suspension
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book