Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus28428^"
 1. Scalable family of codes with locality and availability for information repair in distributed storage systems / aut. Peter Farkaš
  Farkaš Peter ; 037000 
  Smart and Sustainable Technologies : . [USB-kľúč] Art. no. S13-1570535407-1806
  code scalability locality availability data repair storages cloud
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8783148
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Monitorovanie dostupnosti siete
  Fránik Milan ; I  Olšovský Michal (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 17.06.2014 ; 661
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks monitoring monitoring availability monitorovanie sieť dostupnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88006
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. book

  book

 4. Simulácia spoľahlivosti a pohotovosti výrobných liniek
  Valovičová Jana  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems availability reliability pohotovosť spoľahlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90480
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Availability and Productivity of Simple Production Chains
  Nánási Tibor ; M2000 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 309 (2013), s.12-19
  Markov Process availability
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Stochastická simulácia spoľahlivosti prevádzky výrobných liniek (Metóda Monte Carlo)
  Šoltésová Andrea  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems availability reliability simulation simulácia pohotovosť spoľahlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80980
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Distribuované riadiace systémy na báze PLC/PAC
  László Zoltán ; E  Mrafko Leo (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 88 s 2 príl.
  robotics reliability availability failure rate distributed control system distribuovaný riadiaci systém GAMP systémové inžinierstvo spoľahlivosť dostupnosť poruchovosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81438
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Sledovanie dostupnosti služieb v počítačovej sieti
  Knaperek Jozef ; I100  Bernát Dušan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 66 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks testing availability testovanie dostupnosť notifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74591
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Availability and Productivity of Simple Production Chains
  Nánási Tibor ; M2000 
  CECOL 2012 [elektronický zdroj] : . s.[8]
  Markov Process availability
  článok zo zborníka
  article

  article

 10. Analýza systémov riadenia smeru jazdy 6-kolesových podvozkov
  Vašík Michal ; J  Mazurkievič Izidor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines availability ekonomika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49353
  bakalárska práca
  book

  book