Search results

 1. Evaluation of the formability of Al-alloy EN-AA 6000 T6 / aut. Alexander Schrek, Alena Brusilová, Pavol Sejč, Marcela Pokusová
  Schrek Alexander ; 020050  Brusilová Alena ; 020050 Sejč Pavol ; 020050 Pokusová Marcela ; 020070
  Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Metal 2020 . S. 196 - 202, online
  car framework Al-alloy stress-strain characteristics formability testing methods
  https://www.confer.cz/metal/2020/3470-deep-drawability-of-tailor-welded-blanks-from-progressive-steels-influenced-by-material-texture
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects / aut. Jozef Bílik, Viktor Tittel, Róbert Sobota, Roland Šuba
  Bílik Jozef ; 063600  Tittel Viktor ; 063600 Sobota Róbert ; 063600 Šuba Roland ; 063700
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 86, iss. 1 (2019), s. 14-17
  plasticity formability dual phase steels
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Vývoj plošného tvárnenia od r.2000
  Alajmi Abdulrahman E.S.M. ; J  Kostka Peter (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management formability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86695
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Výskum presného kovania v uzavretých zápustkách
  Kravárik Ľuboš ; M3000  Kapustová Mária (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 105 s
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials computer simulation spur gear formability kovanie za poloohrevu objemová tvárniteľnosť počítačová simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66815
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Formability evaluation of bimetal using physical simulation
  Balážová Mariana ; M3000  Matis Ľubomír Klenotičová Anna ; J0050 Brziak Peter Bílik Jozef ; M3000
  METAL 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[1-6]
  physical simulation formability
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Posudzovanie vhodnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel
  Kršiaková Ľudmila ; M3000  Kováč Peter ; M3000 Bílik Jozef ; M3000
  Quaere 2011 : . s.463-470
  formability
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
  Kršiaková Ľudmila ; M3000  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  micro-hardness microstructure mechanical properties laser welding formability numerická simulácia mikrotvrdosť mikroštruktúra mechanické vlastnosti laserové zváranie tvárniteľnosť strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63854
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 9. Studies properties and formability of high-strenght steel CP-W 800
  Bílik Jozef ; M3000  Košťálová Miroslava ; M3000 Balážová Mariana ; M3000
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Tom VIII, Fas. 2 (2010), s.13-16
  formability
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  article

  article

 10. Materiály pre plošné tvárnenie [CD-ROM]
  Alazemi Yousef S.M.S. ; J  Kostka Peter (xxx) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 30 s
  plošné tvárnenie tvárniteľnosť vysokopevná oceľ sheet metal forming formability high strength steel
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book