Search results

 1. Newtonovská limita vo všeobecnej teórii relativity
  Letko Pavol ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 136-142
  teória relativity skalárna krivosť gravitačný potenciál metrický tenzor theory of relativity scalar curvature gravitational potential metric tensor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Kvantifikácia relativistických efektov v metódach kozmickej geodézie
  Letko Pavol ; V130  Husár Ladislav (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS teória relativity GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100635
  diplomová práca
  book

  book

 3. Filozoficko-fyzikálne problémy zjednotenia všeobecnej teórie relativity a kvantovej mechaniky. Philosophical and physical problems of unification of general relativity and quantum mechanics
  Skalský Vladimír ; M310 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.133-138
  teória relativity kvantová mechanika
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Teorie relativity
  Einstein Albert 
  1. vyd
  Brno : VUTIUM, 2005 . - 210 s
  ISBN 978-80-214-3418-9
  teória relativity
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Albert Einstein. Teorie relativity
  1. vyd.
  Brno : VUTIUM, 2005 . - 210 s
  ISBN 80-214-2916-X
  teória relativity
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  book

  book

 6. Vesmír v orechovej škrupinke : Z angl.orig.
  Hawking Stephen 
  Bratislava : Slovart, 2002 . - 216 s. Obr.,tab.,grafy,lit.,index
  ISBN 80-7145-668-8
  vesmír mechanika kvantová teória relativity
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  SJF0100
  book

  book

 7. Modern physics : Theory and problems
  Gautreau Ronald  Savin William
  2. ed.
  New York : McGraw-Hill, 1999 . - 338 s
  ISBN 0-07-024830-3
  fyzikálna stavba hmoty fyzika tuhých látok jadrová fyzika teória relativity fyzika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Elektřina a magnetismus
  Štoll Ivan 
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1998 . - 215 s
  ISBN 80-01-01222-0
  elektromagnetizmus elektrické pole elektrická vodivosť elektrina magnetické pole elektrostatika teória relativity
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  book

  book

 9. Modern physics / [aut.] Blatt,Frank J
  Blatt Frank J 
  New York : McGraw-Hill, 1992 . - 517 s
  ISBN 0-07-005877-6
  fyzika teória relativity fyzikálna stavba hmoty fyzika tuhých látok jadrová fyzika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Obščaja teorija otnositeľnosti = General relativity / Ed.: Hawking, S.W., Israel, W.
  Hawking Stephen W (Compiler)  Israel W. (Compiler)
  Moskva : Mir, 1983 . - 463 s
  teória relativity
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book