Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30749^"
 1. Pentacoordinate cobalt(II) single ion magnets with pendant alkyl chains: shall we go for chloride or bromide? / aut. Jana Juráková, Jana Midlíková Dubnická, Jakub Hrubý, Andrii Kliuikov, Vinicius Tadeu Santana, Ján Pavlik, Ján Moncoľ, Erik Čižmár, Milan Orlita, Ivan Mohelský, Petr Neugebauer, Denis Gentili, Massimiliano Cavallini, Ivan Šalitroš
  Juráková Jana  Midlíková Dubnická Jana Hrubý Jakub Kliuikov Andrii Santana Vinicius Tadeu Pavlik Ján ; 042190 Moncoľ Ján ; 042190 Čižmár Erik Orlita Milan Mohelský Ivan Neugebauer Petr Gentili Denis Cavallini Massimiliano Šalitroš Ivan ; 042190
  Inorganic Chemistry Frontiers . Vol. 9, iss. 6 (2022), s. 1179-1194
  relaxation anisotropy complexes Molecules behavior
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/qi/d1qi01350e
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. The Calculation of time Dependent Losses of Prestress for Pre-and Post-Tensioning
  Abrahoim Iyad ; 010110 
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 155-159
  post-tensioning pre-tensioning shrinkage creep relaxation predpäté prvky zmrašťovanie dotvarovanie relaxácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Grain boundary relaxation and reconstruction: effect on local magnetic moment / aut. Eva Vitkovská, Peter Ballo
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000
  Condensed Matter Physics . Vol. 19, No. 4 (2016), Art. no. 43603 [10] s.
  iron grain boundary relaxation reconstruction magnetic moment optimization
  http://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.88/43603/art43603.pdf
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Reconstruction of α-Iron 〈100〉 Symmetric Tilt Grain Boundaries Σ17(410) and Σ13(510) / aut. Eva Vitkovská, Peter Ballo
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 67, No. 6 (2016), s. 427-432
  iron grain boundary relaxation reconstruction structural optimization atomic migration
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/6_116-06.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Application of more complex rheological models in continuum mechanics
  Minárová Mária ; 010220  Sumec Jozef ; 010250
  Modelování v mechanice 2015 : . CD-ROM, [11] s.
  rheological models differential operator form of the constitutive equations relaxation creep retardation and relaxation time intervals biorheological processes
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Výpočet časovo závislé straty predpätia pre vopred a dodatočne predpäté prvky
  Abrahoim Iyad ; V110 
  22. Betonářské dny 2015 : . USB kľúč, [6] s.
  predpäté prvky zmrašťovanie dotvarovanie relaxácia post-tensioning shrinkage creep relaxation
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Integral Representation of Constitutive Equations in Linear Theory of Viscoelasticity
  Véghová Ivana ; 010250  Sumec Jozef ; 010250
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 769, (2015), s. 101-106
  lineárna väzkopružnosť viscoelasticity modeling creep relaxation deformations and stresses phenomenological theory Laplace transformation Stieltjes integral convolution
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Mathematical Modeling of Phenomenological Material Properties – Differential Operator Forms of Constitutive Equations
  Minárová Mária ; 010220 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 22, no. 4 (2014), s. 19-24
  rheology creep relaxation linear viscoelasticity
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. book

  book

 10. Differential equations of selected biological structures
  Minárová Mária ; V220  Sumec Jozef ; V250
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 5 (2013), s.96-110
  constitutive equation creep dotvarovanie konštitutívne rovnice relaxácia napätí relaxation
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article