Search results

 1. Grain boundary relaxation and reconstruction: effect on local magnetic moment / aut. Eva Vitkovská, Peter Ballo
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000
  Condensed Matter Physics . Vol. 19, No. 4 (2016), Art. no. 43603 [10] s.
  iron grain boundary relaxation reconstruction magnetic moment optimization
  http://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.88/43603/art43603.pdf
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Reconstruction of α-Iron 〈100〉 Symmetric Tilt Grain Boundaries Σ17(410) and Σ13(510) / aut. Eva Vitkovská, Peter Ballo
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 67, No. 6 (2016), s. 427-432
  iron grain boundary relaxation reconstruction structural optimization atomic migration
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/6_116-06.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. The Calculation of time Dependent Losses of Prestress for Pre-and Post-Tensioning
  Abrahoim Iyad ; 010110 
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 155-159
  post-tensioning pre-tensioning shrinkage creep relaxation predpäté prvky zmrašťovanie dotvarovanie relaxácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Application of more complex rheological models in continuum mechanics
  Minárová Mária ; 010220  Sumec Jozef ; 010250
  Modelování v mechanice 2015 : . CD-ROM, [11] s.
  rheological models differential operator form of the constitutive equations relaxation creep retardation and relaxation time intervals biorheological processes
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Integral Representation of Constitutive Equations in Linear Theory of Viscoelasticity
  Véghová Ivana ; 010250  Sumec Jozef ; 010250
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 769, (2015), s. 101-106
  lineárna väzkopružnosť viscoelasticity modeling creep relaxation deformations and stresses phenomenological theory Laplace transformation Stieltjes integral convolution
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Výpočet časovo závislé straty predpätia pre vopred a dodatočne predpäté prvky
  Abrahoim Iyad ; V110 
  22. Betonářské dny 2015 : . USB kľúč, [6] s.
  predpäté prvky zmrašťovanie dotvarovanie relaxácia post-tensioning shrinkage creep relaxation
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 7. Mathematical Modeling of Phenomenological Material Properties – Differential Operator Forms of Constitutive Equations
  Minárová Mária ; 010220 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 22, no. 4 (2014), s. 19-24
  rheology creep relaxation linear viscoelasticity
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Návrh revitalizácie Námestia Hraničiarov, Bratislava, MČ Petržalka
  Adamek Robert ; A  Gál Peter (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning views relaxation relax mestský park
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70458
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Differential equations of selected biological structures
  Minárová Mária ; V220  Sumec Jozef ; V250
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 5 (2013), s.96-110
  constitutive equation creep dotvarovanie konštitutívne rovnice relaxácia napätí relaxation
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations
  Sumec Jozef ; V250  Minárová Mária ; V220
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 13, č. 2 (2013), s.179-188
  creep dotvarovanie relaxácia napätí relaxation viscoelasticity viskoelasticita
  http://www.degruyter.com/view/j/tvsb.2013.13.issue-2/tvsb-2013-0021/tvsb-2013-0021.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article