Search results

 1. Analýza konfliktov grafických objektov v priestore
  Hireš Lukáš ; M  Kebísek Michal (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 35s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87509
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Animácia interaktívneho mechatronického systému
  Pápay Lukáš ; M  Božek Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 46s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Mechatronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87372
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Aplikácia na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie
  Racková Lenka ; M  Abas Marcel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 51s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Laplace transformation linear differential equation Laplaceova transformácia C#
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87329
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Webové sídlo zariadenia sociálnych služieb
  Varačka Rastislav ; M  Vaský Jozef (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 42s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry UML MySQL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87449
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. GSM zabezpečovací systém
  Rolenčík Matej ; M  Ondriga Ľuboš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 37s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87362
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Distribúcia aplikácií pomocou technológie RDS v prostredí Windows Server 2008R2
  Mráz Jaroslav ; M  Špendla Lukáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 78s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102093
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zabezpečenie počítačovej siete v prostredí internetu
  Gablovič Martin ; M  Halenár Igor (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 28s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry filtering bezpečnosť filtrovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102464
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a realizácia informačného systému pre firmu na výrobu reklamných produktov
  Gula Matej ; M  Juhásová Bohuslava (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 50s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87237
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a realizácia elektronického obchodu s rôznymi komoditami
  Mikát Matej ; M  Juhás Martin (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 38s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry database diagram internetový obchod databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112439
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh pracoviska s logickým relé na podporu výučby predmetu TPAR
  Šuran Marcel ; M  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 43s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Pracovisko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87353
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book