Search results

 1. Migrácia Modulárneho operačného systému na vybranú platformu
  Kobza Ladislav ; I  Vojtko Martin ; 070100 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 55 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88223
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Rozšírenie architektúry SIP Single Port
  Galiński Marek ; I100  Murányi Ján (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 59 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks MPLS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88214
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Kontrola testovateľnosti ciest digitálnych obvodov
  Lipovský Marek ; I  Siebert Miroslav (xxx) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 67 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88231
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Výpočet štatistiky pokrytia porúch v digitálnom systéme
  Protuš Peter ; I  Siebert Miroslav (xxx) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 48 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88046
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Riadenie numerických výpočtov na HPC
  Straka Viliam ; I  Kožušník Martin (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 61 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks grid HPC HPC HPC HPC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101074
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Zabezpečenie poslednej míle DNS pomocou DNSSEC
  Števko Adam ; I100  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks DNS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101082
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Riadenie smerovania v sieťach budúcich generácií
  Šulák Viktor ; I300  Helebrandt Pavol (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 100 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks počítačové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101084
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Monitorovací systém pre inteligentnú domácnosť
  Harvanová Valéria ; I100  Krajčovič Tibor (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 109 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks sensors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81284
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Analýza a riadenie spotreby energie vnorených systémov so sieťovou komunikáciou
  Sekeráš Marián ; I100  Krajčovič Tibor (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 71 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks power consumption vnorené systémy spotreba energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101070
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Bezpečnosť systému DNS v prostredí siete Internet
  Šiplák Šimon ; I100  Magula Peter (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 69 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks Security DNS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101079
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book