Search results

 1. Unifikovaný systém pre podporu online riadenia systémov v reálnom čase : dát. obhaj. 20.2.2015, č. ved. odb .9-2-7
  Janík Zoltán ; 030400  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; 030400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 20.02.2015 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : D-KYB . - 114 s. CD-ROM Autoref. 2014, 40 s.
  Cybernetics vzdialené experimenty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81789
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Návrh robustného MIMO PID regulátora pre bubnový kotol
  Balko Peter ; E  Rosinová Danica (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 82 s DVD
  decentralizované riadenie Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100117
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Genetické algoritmy - riadenie zákuru
  Remšík Jakub ; E  Števo Stanislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 59 s príl.
  Cybernetics genetic algorithms optimization optimalizácia genetické algoritmy spotreba energie vykurovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89333
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Optimalizácia parametrov riadenia UAV
  Gvoth Juraj  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 56 s príl.
  Cybernetics fuzzy control artificial intelligence genetic algorithms umelá inteligencia genetické algoritmy fuzzy riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100122
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Prediktívne riadenie nelineárnych systémov
  Sudický Viktor ; E  Miklovičová Eva (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 81 . - 78 s príl.
  Cybernetics GPC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103195
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Experimentálna databáza pre laboratoriá senzorov a mikrosystémovej techniky
  Dafčík Miroslav ; E  Hotový Ivan (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 70 s príl.
  Cybernetics server server database databáza server server
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112272
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Multimodelové riadenie reálneho systému so zaručením stability
  Chobot Patrik ; M  Osuský Jakub (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 54 s DVD
  robust control multimodelové riadenie robustné riadenie Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103453
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Návrh LQG/LTR regulátora pre laboratórny proces
  Hájos Kristián ; E  Kozáková Alena (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 72 s príl.
  LQG controller Kalman filter LQ controller LQG regulátor Kalmanov filter LQ regulátor Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Paralelné evolučné algoritmy
  Sojka Tomáš ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 81 . - 71 s príl.
  Cybernetics genetic algorithms genetické algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92467
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Robustné štruktúrované riadenie mnohorozmerného systému
  Griač Peter ; E  Rosinová Danica (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 61 s CD-ROM
  controller Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100120
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book