Search results

 1. Unifikovaný systém pre podporu online riadenia systémov v reálnom čase : dát. obhaj. 20.2.2015, č. ved. odb .9-2-7
  Janík Zoltán ; 030400  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; 030400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 20.02.2015 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : D-KYB . - 114 s. CD-ROM Autoref. 2014, 40 s.
  Cybernetics vzdialené experimenty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81789
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Rozpoznávanie ľudských tvárí : dát. obhaj. 24.9.2014, č. ved. odb. 9-2-7
  Ban Jozef ; 031000  Pavlovičová Jarmila (Thesis advisor) ; 037000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 24.09.2014 ; Degree program : 95 . - 99 s., 2 príl.
  Machine learning Biometry Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116652
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Robustné prediktívne riadenie lineárnych systémov : dát. obhaj. 24.9.2014, č. ved. odb. 9-2-7
  Vozák Daniel ; E011  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 24.09.2014 ; Degree program : 95 . - 105 s AUTOREF. 2014, 29 s.
  Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94326
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Návrh LQG/LTR regulátora pre laboratórny proces
  Hájos Kristián ; E  Kozáková Alena (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 72 s príl.
  LQG controller Kalman filter LQ controller LQG regulátor Kalmanov filter LQ regulátor Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Prediktívne riadenie
  Kleštinec Blažej ; E  Miklovičová Eva (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 85 s príl.
  Cybernetics prediction reference trajectory model systému predikcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101516
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Riadenie Aquanauta
  Bartalos Andrej ; E  Halás Miroslav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 59 s príl.
  Cybernetics buoyancy matematický model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100118
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Prediktívne riadenie nelineárnych systémov
  Sudický Viktor ; E  Miklovičová Eva (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 81 . - 78 s príl.
  Cybernetics GPC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103195
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Optimalizácia parametrov riadenia UAV
  Gvoth Juraj  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 81 . - 56 s príl.
  Cybernetics fuzzy control artificial intelligence genetic algorithms umelá inteligencia genetické algoritmy fuzzy riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100122
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Paralelné a adaptívne genetické algoritmy
  Pernecký Daniel ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 81 . - 82 s príl.
  Cybernetics adaptation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102988
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Genetické algoritmy a systémy PWM
  Sárená Jana ; E  Števo Stanislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 81 . - 65 s príl.
  Cybernetics control identification úspora energie riadenie identifikácia chladiace zariadenie evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100909
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book