Search results

Records found: 67  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus3266^"
 1. Symetria, krása a úžitok / aut. Veronika Gáliková
  Gáliková Veronika 
  G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. Slovak journal for geometry and graphics . Roč. 20, č. 40 (2023), s. 5 - 18
  symetria transformácia invariant krása symmetry transformation Beauty
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Komplexná obnova číselnej vektorovej katastrálnej mapy s lokálnym posunom
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Juniorstav 2023 : . online, s. 701-707
  vektorová katastrálna mapa transformácia obnova
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Komplexná obnova VKMč s lokálnymi posunmi v katastrálnom území Galovany
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 154-161
  vektorová katastrálna mapa transformácia obnova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Technológia výroby a zariadenia na výrobu ušľachtilých biopalív / aut. Dalibor Manduch, Ľubomír Šooš
  Manduch Dalibor ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 117 - 136
  biopalivá biomasa transformácia peletovanie briketovanie karbonizácia torefikácia splyňovanie fermentácia pyrolýza hydrotermálne procesy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Transformácia deklarovanej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti na návrhovú hodnotu pre minerálno-vláknité materiály podľa STN EN ISO 10 456
  Zelem Lukáš ; 010200  Kubů Marcela
  Eurostav : . Roč. 27, č. 11 (2021), s. 10-16
  súčiniteľ tepelnej vodivosti minerálna izolácia transformácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Využitie aplikácie "Spresnenie VKMt" pri obnove korekciou
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 183-192
  vektorová katastrálna mapa transformácia aplikácia obnova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Aplikácia na obnovu katastrálneho operátu korekciou
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 683-688
  vektorová katastrálna mapa obnova transformácia aplikácia
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Homogenizácia vektorovej katastrálnej mapy číselnej
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 790-795
  vektorová katastrálna mapa obnova transformácia lokálne posuny
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Vektorová katastrálna mapa číselná a lokálne posuny
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 25, č. 1 (2020), s. 5-9
  vektorová katastrálna mapa obnova lokálne posuny transformácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Obnova vektorovej katastrálnej mapy číselnej s lokálnymi posunmi s využitím meraní metódou GNSS
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 195-203
  vektorová katastrálna mapa transformácia GNSS obnova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.