Search results

 1. Evaluation of particulate emissions from solid biofuels combustion in boiler / aut. Jerzy Chojnacki, Waldemar Kuczyňski, Juraj Ondruška, Peter Križan, Katarzyna Widomska
  Chojnacki Jerzy  Kuczyňski Waldemar Ondruška Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070 Widomska Katarzyna
  TOP 2017 : . S. 20
  Particulate matter
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Artificial neural network models for prediction of daily fine particulate matter concentrations in Algiers / aut. Mohammed Reda Chellali, Hamza Abderrahim, A Hamou, A Nebatti, Jozef Janovec
  Chellali Mohammed Reda  Abderrahim Hamza Hamou A. Nebatti A. Janovec Jozef ; 902680
  Environmental science and pollution research . Vol. 23, iss. 14 (2016), s. 14008-14017
  neural network Particulate matter
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-6565-9
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. General comment on particle size analysis / aut. Karol Jesenák, Magdaléna Kadlečíková, Juraj Breza
  Jesenák Karol  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Breza Juraj ; E030
  Solid State Phenomena . Vol. 244 : International Conference on Particulate Solids in Science, Industry and Environment. Herľany, Slovakia, September 21-22, 2015, (2016), s. 34-39
  Particulate matter particles particle size distribution
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. The measuring system with a ceramic membrane for particulate matter
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040 Peciar Marián ; J0040 Peciarová Zuzana ; J0020
  Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 738-745
  partikulárne látky merací systém Particulate matter measuring system
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Tlakové polia pred lopatkou homogenizátora partikulárnych látok
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Procesní technika 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [17] s.
  partikulárna látka miešanie Particulate matter mixing
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  (2) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 6. Determination of stress in particulate matter with DEM method
  Peciar Peter ; J0040  Kluka Martin ; J0040 Brišš Ľuboš ; J0040 Peciar Marián ; J0040
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.106-115
  particulate material Particulate matter DEM method
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - dizertačná práca
  article

  article

 7. Problém napätosti v systémoch s partikulárnou tuhou fázou
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom priemysle a energetike : . s.CD ROM, [7]
  partikulárna látka miešanie Particulate matter mixing
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Kalibrácia meracieho systému pre partikulárne látky
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Procesní technika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [13] s.
  partikulárna látka merací systém Particulate matter measuring system
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Experimental determination of the influence of the higher moistures of material on its shear properties
  Poláková Katarína ; J0040  Fekete Roman ; J0040 Peciar Peter ; J0040 Kluka Martin ; J0040
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.148-153
  Particulate matter partikulárny materiál šmykový prístroj shear cell
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Doprava práškových materiálov [CD-ROM]
  Amerstein Branislav ; J0040  Peciar Marián (xxx) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 67 s
  partikulárna látka rádioaktívne odpady fixácia kalov Particulate matter radioactive wastes sludge fixation
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book