Search results

Records found: 227  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus34355^"
 1. Application of computer aided technology in production system planning / aut. Šimon Lecký, Štefan Václav, Dávid Michal, Peter Košťál
  Lecký Šimon ; 063000  Václav Štefan ; 063000 Michal Dávid ; 063000 Košťál Peter ; 063800
  Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania - MTS 2017 : . S. 80
  Computer-Aided Production Technologies production planning
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. Návrh výroby vybranej súčiastky na sústružníckom centre DMG CTX 500 ALPHA
  Váverka Michal ; M  Vopát Tomáš (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 174 . - 51s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87705
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh a výroba rovinných a zalomených plôch nanoobrábaním
  Villaris Adam ; M  Šugár Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 174 . - 45s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies germánium
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94581
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť merania na 3D skeneri ATOS
  Hrušecký Róbert ; M  Vagovský Juraj (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 174 . - 54s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies reproducibility repeatability 3D skener opakovateľnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87677
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Obrábanie tvarovo zložitých plôch (FFS) ultrazvukom
  Patráš Dušan ; M  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 174 . - 45s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies ultrasonic machining obrábanie ultrazvukom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112530
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vyhodnotenie spôsobilosti súradnicového meracieho stroja
  Kocák Radovan ; M  Guniš Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 174 . - 58s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies evaluation spôsobilosť vyhodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102562
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
  Lecký Šimon ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 174 . - 55s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies grinding brúsenie ostrenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87563
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a výroba prípravku pre upínanie nerotačnej súčiastky v podmienkach firmy JAMP SVORADA s.r.o.
  Hudcovský Peter ; M  Görögová Ingrid (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 174 . - 41s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies product production design výroba prípravok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87542
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Modelovanie rámu záložného zdroja pre telekomunikačný priemysel
  Mutňanský Roman ; M  Kleinedlerová Ivana (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 174 . - 64s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies model telekomunikačné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87670
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Modelovanie pohyblivej kinematickej schémy výstredníkového lisu
  Mikulová Erika ; M  Sobota Róbert (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 174 . - 47s 2CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies modelling modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112289
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book