Search results

 1. Záškoláctvo ako výchovný problém na školách
  Lovecký Štefan  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 57s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80892
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Tvorivosť v pedagogickom procese
  Vaľko Alexander  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 82s CD ROM
  motivation creativity tvorivosť motivácia metódy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93077
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie IKT v odbornej príprave žiakov
  Turňová Martina  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  computer literacy e-learning počítačová gramotnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92974
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv masmédií na formovanie vedomia študentov stredných škôl
  Milota Miroslav  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
  Rampáček Erik  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  technology knowledge e-learning vedomosti technológie e-learning dotazník učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85169
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh riešenia viacjazyčnej podpory pre výučbu technických predmetov s využitím vývojového prostredia BIKE
  Richman Filip ; M  Svetský Štefan (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 73 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85165
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Racionálna výživa, pitný režim a psychohygiena študentov
  Drábik Michal ; M  Hlavatý Rastislav (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 112 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Psychohygiena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80949
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza informovanosti stredoškolskej mládeže o problematike drogovej závislosti na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach
  Pavlov Štefan ; M  Novotná Ivana (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80929
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza vplyvu voľnočasových aktivít na získavanie občianskych kompetencií žiakov
  Bezušková Miriam ; M  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 86 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects záujmová činnosť voľný čas
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80870
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book