Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus35542^"
 1. Degradačné chovanie vulkanizátov kaučukových zmesí sledované pomocou fyzikálnych metód : dizertačné práce
  Seliga Emil ; M1000  Minárik Stanislav (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 25.08.2014 ; 806 . - 104s CD + autoreferát
  spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals structural changes vulcanization rheological properties electrical properties vulkanizácia elektrické vlastnosti kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103996
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium biodegradovateľných plastov a ich zmesí vo vzťahu k výrobku a optimalizácii parametrov spracovania : dizertačná práca
  Navrátilová Natália ; M1000  Náplava Antonín (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 112 s
  Processing and Application of Non-Metals FTIR biodegradovateľné plasty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104055
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Optimalizácia lubrikácie sklených vlákien
  Jevičová Kristína ; M  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 83s CD ROM
  spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75391
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Rotačné tvarovanie plneného polyetylénu : Diplomová práca
  Hrašnová Adriana  Náplava Antonín (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75378
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Reologická analýza vybraných technologických operácií spracovania kaučukových zmesí : Diplomová práca
  Seliga Emil ; M1000  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011 . - 77 s., CD-ROM
  rubber kaučuk vulkanizácia spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75387
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zváranie plastov kombinovanou frikčnou a infračervenou metódou : Diplomová práca
  Gajdoš Filip  Náplava Antonín (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 60 s., CD-ROM
  zváranie plastov spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75375
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv spracovania na vlastnosti polyolefínov
  Rauová Jana  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 99s CD ROM
  extrusion extrúzia Polyolefíny spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75379
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Analýza vulkanizácie vybraných kaučukových zmesí pri lineárnom ohreve pomocou merania jednosmernej konduktivity : Diplomová práca
  Cebro Tomáš  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  vulcanization vulkanizácia kaučuková zmes spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75381
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Elektrické a dielektrické vlastnosti kopolyméru etylénvinylacetátu : Diplomová práca
  Filipeje Jozef  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  dielektrické vlastnosti spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75377
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Identifikácia druhu materiálu a funkčných skupín vybraných nekovových materiálov : Diplomová práca
  Hlohovský Matej  Labaš Vladimír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  identification infrared spectroscopy identifikácia infračervená spektroskopia spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75376
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.