Search results

Records found: 329  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus38324^"
 1. Techniky stegoanalýzy pre obrazové súbory
  Vargová Zuzana ; E  Vojvoda Milan (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 17.06.2014 ; 359 . - 97 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics steganografia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100091
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Generovanie Objective-c zdrojového kódu pri tvorbe grafických prvkov
  Beňo Lukáš ; E  Grošek Otokar (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 47 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics drawing source code vstup kreslenie zdrojový kód Cocoa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101925
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Autentizácia gestom do Android zariadenia pomocou akcelerometra
  Švanda Dominik ; E  Zajac Pavol (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 17.06.2014 ; 359 . - 49 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics android android accelerometer bezpečnosť android android
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103190
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Optimalizácia železničnej dopravy pomocou evolučných algoritmov
  Matejka Emil ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 61 s DVD
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics optimization optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94269
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Evolúcia mechanicko-konštrukčných úloh
  Klimo Matej ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 79 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics heat transfer physical simulation šírenie tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98317
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Analýza ekonomických ukazovateľov v oblasti predaja a služieb
  Málach Juraj ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 57 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics data mining
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Analýza spotrebiteľského správania a podpora predaja formou cielenej reklamy
  Peťovský Tomáš ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 59 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics advertising data mining reklama dolovanie dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103167
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Natívny mobilný klient pre účely ovládania inteligentného domu
  Molčan Ľubomír ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 48 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics android android inteligentný dom android android
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98390
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Analýza Petriho sietí
  Chamraz Oliver ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 51 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics synthesis syntéza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100901
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Extrakcia informácií z neštrukturovaných dokumentov pomocou techník text miningu
  Plevko Michal ; E  Balogh Štefan (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 62 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics medicine medicína extrakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99424
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book