Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus39481^"
 1. Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu
  Tolnay Marián ; J0070  Kravec Dušan ; J0070 Staš Ondrej ; J0050 Hajduk Mikuláš (rec.) Velíšek Karol (rec.) ; M2000 Smrček Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 165 s., 89 obr., 4 tab
  ISBN 978-80-227-4178-1
  paletizácia automatisation automatizácia palletization
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=297506
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF22100
  Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu

  book

 2. The Implementation of Microprocessor Device for Drilling Process Monitoring based on Artificial Neural Network
  Karavaev Yury  Klekovkin Anton Bezák Pavol ; M6000
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 163-167
  drilling process monitoring automatisation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Automatizovaný fotogrametrický zber priestorových údajov pre potreby dokumentácie kultúrnej pamiatky Husitská bašta v Krupine
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140
  Aktuální problémy fotogrammetrie,DPZ laserového skenování a GIS [elektronický zdroj] : . s.[8] s.
  automatisation automatizácia cultural heritage digital photogrammetry digitálna fotogrametria kultúrne dedičstvo
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=279213
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Automated Model Creation from TLS Data
  Haličková Jana  Kopáčik Alojz ; V140
  FIG Working Week 2011 : . s.nestr.
  analýza údajov automatisation automatizácia data analysis model creation Software development spracovanie údajov z TLS TLS data processing tvorba modelu vývoj softvéru
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article