Search results

 1. Safety factor for the punching shear resistance model in 2nd generation of Eurocode 2
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Kalická Jana ; 010220 Majtánová Lucia ; 010110 Minárová Mária ; 010220
  Journal of Building Engineering . No. 46 (2022), online, [13] s., art. no. 103788
  reinforced concrete flat slab punching shear partial safety factor resistance function pretlačenie bezprievlaková doska parciálny súčiniteľ spoľahlivosti funkcia odolnosti
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710221016466
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Experimentálny výskum pôsobenia dosiek lokálne podopretých stenovými stĺpmi oslabených otvormi v blízkosti podpery
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Betón na Slovensku 2018-2022 : . S. 188-193
  lokálne podopreté dosky pretlačenie otvory stenový stĺp flat slab punching shear capacity openings elongated column
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Druhá generácia Eurokódu 2 - pretlačenie lokálne podopretých dosiek
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Majtánová Lucia ; 010110
  28. Betonářské dny 2022 : . USB kľúč, s. 201-207
  pretlačenie lokálne podopretá doska odolnosť spoľahlivosť punching flat slab resistance reliability
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Druhá generácia EC2: predikcia odolnosti proti pretlačeniu lokálne podopretých dosiek oslabených otvormi
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  28. Betonářské dny 2022 : . USB kľúč, s. 282-290
  pretlačenie odolnosť lokálne podopretá doska experiment otvory punching shear punching capacity flat slab openings
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Výber vhodného spôsobu zosilnenia lokálne podopretej stropnej dosky
  Bolešová Mária ; 010110  Čereš Daniel ; 010110 Gajdošová Katarína ; 010110
  Betón na Slovensku 2018-2022 : . S. 140-145
  zosilnenie svorníky lokálne podopretá stropná doska strengthening bolt flat slab
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Experimentálny výskum pôsobenia železobetónových dosiek zaťažených koncentrovaným zaťažením na Stavebnej fakulte STU v Bratislave 2018-2021
  Borzovič Viktor ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Gajdošová Katarína ; 010110 Šarvaicová Simona ; 010110 Kormošová Ľudmila ; 010110 Bolešová Mária ; 010110 Vidaković Aleksandar ; 010110
  Inžinierske stavby . Roč. 70, č. 2 (2022), s. 152-159
  lokálne podopretá doska pretlačenie šmyk koncentrované namáhanie flat slab punching shear concentrated load
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Strengthening flat slabs without shear reinforcement against punching shear by concrete overlay
  Čereš Daniel ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [5] s., art no. 012056
  punching shear flat slab concrete overlay non-linear analysis pretlačenie bezprievlaková stropná doska nadbetonávka nelineárna analýza
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012056
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Experimentálna analýza lokálne podopretej dosky oslabenej dvoma otvormi umiestnenými v strede stenového stĺpa
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 440-448
  lokálne podopretá doska pretlačenie odolnosť otvory nelineárna analýza flat slab openings non-linear analysis punching
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Porovnanie odolností v pretlačení lokálne podopretých dosiek vystužených FRP výstužou s návrhovými prístupmi
  Kováčik Miroslav ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 449-456
  FRP výstuž lokálne podopretá doska odolnosť v pretlačení stupeň vystuženia betónové dosky experimentálne vyhodnocovanie pevnosť betónu účinná výška dosky FRP reinforcement flat slab punching shear resistance reinforcement ratio
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Spôsoby experimentálneho zaťažovania fragmentov lokálne podopretých dosiek
  Šarvaicová Simona ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 504-510
  lokálne podopretá doska šmyková odolnosť pretlačenie experimental zaťažovanie flat slab punching shear resistance loading
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article