Search results

 1. Odlievanie kovov v polotuhom stave
  Erdélyiová Ildikó ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 178 . - 47s CD
  výrobné technológie Production Technologies casting semi-solid miešanie odlievanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93453
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. book

  book

 3. Uplatnenie CAD/CAM systémov v umeleckom zlievarenstve pre návrh a výrobu obojstranného plochého reliéfu = The application of CAD/CAM systems in art foundry for the design and manufacture of the both sided relief : Diplomová práca
  Tóth Juraj ; M  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011 . - 83
  Machining počítačová podpora obrábanie modelovanie odlievanie priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67421
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania
  Krafský Roman ; M3000  Sojka Jaroslav ; M3000 Chaus Alexander ; M3000
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.200-202
  odlievanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Riadenie polohy tekutého jadra v procese plynulého odlievania ocele ako systému s rozloženými parametrami
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol ; J0020 Stanček Ladislav ; J280 Hulkó Gabriel ; J0020
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.203-210
  systém s rozloženými parametrami DPS-distributed parameter system casting odlievanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Štúdium tvorby solidifikačnej štruktúry v rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje = Studies of solidification structures in high speed steel cutting tools for cast : Diplomová práca
  Držka Michal  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011
  MTF ; . - 75
  casting nástrojové ocele odlievanie rýchlorezná oceľ priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67678
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Príčiny vzniku chýb odliatkov odlievaných nepravým odstredivým odlievaním do zvulkanizovaných silikónových foriem a možnosti ich odstránenia
  Beznák Matej ; M3000  Vrabec Ján ; M3000 Hanzen Vladimír ; M3000
  Manažérstvo životného prostredia 2010 : . s.61-65
  odliatky odlievanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Aspects of realising a Zinc-Aluminium rotatable sputter target : Diploma thesis
  Zmeková Lenka ; M1000  Backx Petra (xxx) Kusý Martin (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 75 s Príloha, 1 CD-ROM
  naprašovanie rotačný naprašovací terč odlievanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza príčin poškodenia piestu spaľovacieho motora = Analysis causes of damage piston in combusion engine : Diplomová práca
  Kolář Miroslav  Moravčík Roman (xxx) ; M1000 Szmolka Tibor (Consultant) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  piest odlievanie silumín degradačné procesy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Aspects of interface layers for the realising of rotatable sputter targets : Diploma thesis
  Roščák Lukáš ; M1000  Backx Petra (xxx) Kusý Martin (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 81 s 1 CD-ROM
  rotačný naprašovací terč odlievanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book