Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus44068^"
 1. Uncertainties in nonlinear modelling of punching
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 294-297
  punching shear nonlinear analysis fracture energy mesh pretlačenie nelineárna analýza lomová energia rozmer konečných prvkov
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics
  Hubová Oľga ; 010250  Franek Michal ; 010180 Macák Marek ; 010220
  New Trends in Dynamics of Structures : . S. 123-127
  boundary layer wind tunnel wind load mesh
  https://www.jvejournals.com/article/20659/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Shape functions and mesh density effect in geometric nonlinear finite element analysis of beam structures
  Véghová Ivana ; 010250  Psotný Martin ; 010250
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018) : . online, [4] s., art. no. 120021
  mesh geometric nonlinear analyses finite element analysis beam structure
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114123
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Optimization of point cloud data for surface representation of objects with complicated structure
  Faixová Chalachanová Jana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 Ťapajnová Katarína
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S.1021-1028
  marching cubes algorithm mesh sieť point cloud data dáta z mračien bodov optimalization optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Reprezentácia objektov s komplikovanou štruktúrou získaných metódou terestrického laserového skenovania
  Chalachanová Faixová Jana ; 010130  Horečný Juraj
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, Kartografická konferencia 2016 : . S. 11
  terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning ochrana lesa forest protection mesh
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
  Slavíček Juraj ; I  Šimko Jakub (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 19.06.2014 ; 202
  informatika Informatics mesh skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87953
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Optimal Control for Nonlinear Systems : dát. obhaj. 31.5.2013, č. ved. odb. 5-2-14
  Taraba Peter ; E260  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 96 s AUTOREF. 2013, 25 s.
  Automation and Control mesh optimal control
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56077
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Zaťaženie segmentu regulačného uzáveru vplyvom prúdiacej kvapaliny
  Podlesný Jozef ; J0040  Stračár Karol ; J0040 Krchnár Jozef ; J0040
  Hydraulika a pneumatika . Roč. 14, č. 1-2 (2012), s.26-29
  Fluent mesh
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article