Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus4409^"
 1. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  5. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 482 s 1 CD
  ISBN 80-8078-029-3
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  MTF5120
  R0001
  book

  book

 2. Podnikové financie
  Markovič Peter 
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - CD-ROM
  financie podnikové
  elektronický textový údaj
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Návrh systému využitia bankových služieb vo finančnom hospodárení strojárskeho podniku : Bakalárska práca
  Laffersová Júlia  Vaňová Jaromíra (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 50 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment financie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Podnikové financie : Zbierka príkladov
  Fetisovová Elena 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - 179 s
  ISBN 80-8078-030-7
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4110
  book

  book

 5. Financie malých a stredných podnikov
  Fetisovová Elena  Vlachynský Karol Sirotka Vladimír
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 260 s.
  ISBN 80-89047-87-4
  malé a stredné podnikanie financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  MTF0010
  book

  book

 6. Manažerské finance
  Kislingerová Eva 
  1. vyd
  Praha : C.H. Beck, 2004 . - 714 s
  ISBN 80-7179-802-9
  účtovníctvo financie podnikové finančný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Návrh systému využitia nových bankových služieb vo finančnom hospodárení priemyselného podniku : Bakalárska práca
  Valjentová Katarína  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 48 s., príl 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje financie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Podnikové financie : CD-ROM k učebnici
  Markovič Peter 
  Bratislava : Súvaha, 2002
  ISBN 80-88727-50-2
  financie podnikové
  multimédium - CD Rom
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4020
  unrecognised

  unrecognised

 9. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  4. vyd.
  Bratislava : Súvaha, 2002 . - 508 s
  ISBN 80-88727-48-0
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4110
  book

  book

 10. Podnikové financie - zbierka príkladov
  Fetisovová Elena 
  1. vyd.
  Bratislava : Súvaha, 2002 . - 210 s
  ISBN 80-88727-49-9
  financie podnikové
  zbierka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.