Search results

 1. Analýza koncentrácie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) v povrchovom odtoku
  Marko Ivana ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Rózsa Gergely ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 39-46
  AOX rainwater surface runoff urbanized area
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Design rainfall analysis tool for urbanized areas in Slovak Republic
  Rusnák Dušan ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Trošanová Mária ; 010280
  Pollack Periodica : . Vol. 13, no. 2 (2018), s. 107-116
  design rainfall analysis tool urbanized area rain sewer
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Design rainfall analysis tool for urbanized areas in Slovak Republic
  Rusnák Dušan ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Trošanová Mária ; 010280
  Architectural, Engineering and Information Sciences : . S. 112
  design rainfall analysis tool urbanized area rain sewer
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 4. Rozšírenie možností zelených striech v urbanizovanom území
  Berta Pavel ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.129-135
  dažďová voda green roofs rain water urbanized area urbanizované územie zelená strecha
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article