Search results

 1. Ročenka 2013. Fórum pre komunikačné technológie
  Banská Bystrica : DALI-BB, 2014
  ISBN 978-8081410-55-0
  Telekomunikácie komunikačné technológie komunikačné siete
  ročenka
  (2) - článok
  book

  book

 2. Prioritizácia paketov v systémoch s podporou QoS : dát. obhaj. 27.8.2014, č. ved. odb. 5-2-15
  Balogh Tomáš ; E070  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 27.08.2014 ; Degree program : 102 . - 143 s AUTOREF. 2014, 24 s.
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71457
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Využitie peer-to-peer prekryvných sietí na poskytovanie telekomunikačných služieb
  Záhradník Ľubomír ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 27.08.2014 ; Degree program : 78 . - 42 s
  Telekomunikácie Telecommunications Skype
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65829
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Informačné systémy v zdravotníctve II.
  Sekereš Jakub ; E  Krajčušková Zuzana (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 27.08.2014 ; Degree program : 78 . - 32 s
  Telekomunikácie Telecommunications information system PACS informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78435
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Ovládanie systému pomocou gest
  Šebök Mário ; E  Rozinaj Gregor (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 44 s CD-ROM
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88520
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. QoS v sieťach VoIP
  Šíp Tomáš ; E  Halás Michal (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 52 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88522
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Vplyv zabezpečenia VoIP komunikácie na výslednú kvalitu hovoru
  Zafčík Ján ; E  Halás Michal (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications šifrovacie algoritmy šifrovanie zabezpečenie QoS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88536
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Zabezpečenie VoIP komunikácie
  Žitný Adam ; E  Halás Michal (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 29 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88538
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Analýza hybridných ARQ schém pre technológiu LTE
  Krč Martin ; E  Kotuliaková Kvetoslava (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 46 s
  Telekomunikácie Telecommunications priepustnosť HARQ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88468
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Zvýšenie kvality digitálnych obrazov
  Vrtiaková Jana ; E  Pavlovičová Jarmila (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 34 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88535
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book