Search results

 1. Hľadanie kľúčových snímok vo videu s jednoručnou abecedou
  Jagelková Jana ; E  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 86 . - 76 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102100
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrh, realizácia a optimalizácia prenosu dátových tokov v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí : dát. obhaj. 13.2.2014, č. ved. odb. 5-2-15
  Adamko Daniel ; E070  Orgoň Miloš (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014 . - 94 s AUTOREF. 2013, 30 s.
  Telekomunikácie Telecommunications bezdrôtové siete kvalita služieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72458
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Modelovanie prevádzkových parametrov QoS v NGN sieťach : dát. obhaj. 29.1.2014, č. ved. odb. 5-2-15
  Kováčik Matúš ; E070  Baroňák Ivan (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014 . - 95 s AUTOREF. 2013, 24 s.
  Telekomunikácie Telecommunications QoS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72460
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Ročenka 2013. Fórum pre komunikačné technológie
  Banská Bystrica : DALI-BB, 2014
  ISBN 978-8081410-55-0
  Telekomunikácie komunikačné technológie komunikačné siete
  ročenka
  (2) - článok
  book

  book

 5. Štúdia technológie G. fast
  Šnauko Branislav ; E  Kotuliaková Kvetoslava (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88525
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Návrh výučbových prostriedkov pre analýzu mobilných sietí
  Kovács András ; E  Rakús Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94431
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Zvýšenie kvality digitálnych obrazov
  Vrtiaková Jana ; E  Pavlovičová Jarmila (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 34 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88535
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Metódy riadenia prístupu v architektúre TISPAN
  Cipov Roman ; E  Chromý Erik (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 35 s
  Telekomunikácie Telecommunications riadenie prístupu QoS NGN
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88803
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Generátory chýb
  Kiss Pavol ; E  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 39 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88458
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Aplikácia 4D alarm pre platformu android
  Ďurta Slavomír ; E  Vargic Radoslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 46 s
  Telekomunikácie Telecommunications location SMS poloha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88428
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book