Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus47613^"
 1. Metrology in eye pressure measurements
  Pavlásek Peter ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Palenčár Jakub ; 020020 Chytil Miroslav
  2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings . S. [1-6]
  metrológia Metrology metrology
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Zavedenie požiadaviek správnej laboratórnej praxe vo vybranom podniku
  Dikejová Valéria ; M  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 67s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety Metrology metrológia systém manažérstva kvality akreditácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98494
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh rekonštrukcie Michelsonovho interferometra na kalibráciu koncových mierok do 1000 mm
  Fíra Roman ; J  Bartl Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology laser beam interference interferencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55069
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Meranie prietoku a pretečeného množstva kvapalín v oblasti mikroprietokov
  Benková Miroslava ; J  Mikulecký Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology calibration kalibrácia neistota mikroprietok kvapalina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64005
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Štúdium správania sa etalónov hmotnosti v prostredí vákua
  Zůda Jaroslav ; J  Tesař Jiří (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63966
  dizertačná práca
  book

  book

 6. Rozšírenie rozsahu primárneho etalónu malého hmotnostného prietoku plynu
  Krajíček Zdeněk ; J  Tesař Jiří (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology mass flow hmotnostný prietok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63957
  dizertačná práca
  book

  book

 7. Primárny etalón vákua na princípe dynamickej expanzie s hornou hranicou meracieho rozsahu do 10 Pa
  Staněk František ; J  Tesař Jiří (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63963
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Biosimulácia pre spracovanie meraní stresorom vyvolaných zmien fyziologického cirkulačného faktora
  Hlaváčová Edita ; J0020  Dedík Ladislav (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology stresor nelineárny model merania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83030
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Aplikácia spektrálnych metód pri zabezpečovaní nadväznosti jednotiek látkového množstva
  Vaľková Miroslava ; J  Pätoprstý Viliam (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54467
  dizertačná práca
  book

  book

 10. Neistoty merania predmetov zložitého tvaru na súradnicovom meracom stroji
  Vrba Igor Vladislav ; J0020  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology Coordinate Measuring Machine
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69199
  dizertačná práca
  book

  book