Search results

Records found: 63  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus511^"
 1. Comparison of application dynamics in two types of CLOUD solutions / aut. Štefan Počarovský, Miloš Orgoň
  Počarovský Štefan ; 037000  Orgoň Miloš ; 037000
  ICUMT 2020 : . S. 154-158
  cloud virtual LAN IT performance
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9222425
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Procesy v sieti názorne
  Németh Tamás ; E  Hambalík Alexander (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 49 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics rámec frame WAN LAN protokoly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56531
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Zásady návrhu štruktúrovanej kabeláže a vhodnosť použitej technológie : Bakalárska práca
  Slovák Filip  Miksa František (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  LAN LAN trasa aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57497
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh IP kamerového systému a reštrukturalizácie siete LAN : Diplomová práca
  Kuchárek Ľuboš  Eliáš Andrej (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 78 s., CD-ROM
  LAN monitorovacie systémy LAN aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75220
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zabezpečenie počítačovej siete prostredníctvom IDS : Diplomová práca
  Juran Jerguš  Halenár Igor (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 96 s., CD-ROM
  LAN LAN aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75013
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Porovnanie tenkého a tučného databázového klienta v sieti LAN a WAN = Comparison thin and fat database client in net LAN and WAN : Diplomová práca
  Líška Tomáš  Eliáš Michal (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM + prílohy
  tenký klient tučný klient LAN WAN
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zabezpečenie infraštruktúry podnikovej siete LAN
  Ondruš Marek ; E  Škulavík Jozef ; E Orgoň Miloš ; E070
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.138-142
  zabezpečenie sietí LAN bezpečnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Systém na inventarizáciu a distribúciu používateľských nastavení v prostredí rozsiahlych počítačových sietí LAN/WAN = System for inventory and distribution of user settings in the environment of large LAN/WAN computer networks : Diplomová práca
  Blüml Mario  Jozefák Ľubomír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  LAN WAN
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh LAN pre rozsiahlejšiu budovu : Diplomová práca
  Šulek Radovan  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  LAN
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Carrier Ethernet : providing the need for speed
  Held Gilbert 
  Boca Raton : CRC Press, 2008 . - 203 s
  ISBN 1-4200-6039-2
  prenos signálov prenosové systémy LAN komunikačné systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book