Search results

 1. Ergonomické programy založené na koncepte HCS model 3E ako neoddeliteľná súčasť USZP / aut. Helena Fidlerová, Karol Hatiar, Peter Sakál
  Fidlerová Helena ; 064000  Hatiar Karol ; 064000 Sakál Peter ; 064000
  Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania - MTS 2017 : . S. 45
  udržateľné podnikanie ergonomické programy udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU Trnava - prediktor konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov v Slovenskej republike
  Šmida Ľubomír ; M4000  Fidlerová Helena ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Transfer inovácií . Č. 29 (2014), online. s. [273-277]
  udržateľné podnikanie priemyselné podniky spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/273-277.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : návrh konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP v kontexte s konceptom HCS modelu 3E
  Sakál Peter ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Moravčík Oliver ; M6000 Štefánková Jana ; M9200 Šatanová Anna (rec.) Liberko Igor (rec.) Mihok Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2014 . - CD-ROM, 256 s
  ISBN 978-80-8096-198-5
  udržateľné podnikanie spoločensky zodpovedné podnikanie
  https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=71208;download=98595
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Aplikácia metód vopred stanovených časov na zváracom pracovisku v kontexte USZP
  Beňo Rastislav ; M4000 
  Transfer inovácií . Č. 29 (2014), online, s. 322-326
  aplikácia metód zváracie pracovisko udržateľné podnikanie spoločensky zodpovedné podnikanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - skriptá
  article

  article