Search results

 1. Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
  Ližičiar Marek ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 44 s 2 príl.
  Industrial Informatics ASR ASR ABS tire surface terén model pneumatika regulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78239
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Pyrolýza nekovových zvyškov automobilov
  Susa Dalibor ; C6230  Haydary Juma ; C6230 Snopková Andrea
  Uhľovodíkové technológie, Zborník z vedeckého seminára pri príležitosti 70. narodenín profesora Martina Bajusa, 30. január 2013, Bratislava [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, [10]s.
  nekovové zvyšky automobilov ASR pyrolýza termogravimetria
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Modern Control Systems
  Dorf Richard C  Bishop Robert H
  12.ed.
  Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2011 . - 1104 s
  ISBN 978-0-13-138310-4
  automatizované systémy riadenia ASR matematická kybernetika modelovanie riadiacich systémov počítačové systémy riadenia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SJF1000
  book

  book

 4. Automatické řízení
  Švarc Ivan  Matoušek Radomil Šeda Miloš Vítečková Miluše
  2. vyd.
  Brno : CERM, 2011 . - 348 s
  ISBN 978-80-214-4398-3
  automatické riadenie ASR
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  Automatické řízení

  book

 5. Telexistence
  Tachi Susumu 
  New Jersey : World Scientific, 2010 . - 198 s
  ISBN 978-981-283-633-5
  virtuálna realita humanoidy robotika ASR automatizované systémy riadenia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 6. Automatic control systems
  Golnaraghi Farid  Kuo Benjamin C
  9th ed.
  Hoboken : John Wiley & Sons, 2010 . - 786 s
  ISBN 978-0-470-04896-2
  ASR automatizované systémy riadenia teória teória riadiacich systémov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Robustné systémy s premenlivou štruktúrou v robotike a mechatronike : čís. ved. odb. 5.2.14, dát. obhaj. 17.5.2011
  Thurský Branislav  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011 Boršč Michal (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 122 s príl.
  automatizácia Automatizácia a riadenie robustné systémy robotika mechatronika ASR
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Automotive Model Predictive Control : Models, Methods and Applications / Ed.: Re, L. de et an.
  Re Luigi (Editor)  Allgöwer Frank (Editor) Glielmo Luigi (Editor) Guardiola Carlos (Editor) Kolmanovsky Ilya (Editor)
  Berlin : Springer Verlag London, 2010 . - 284 s
  ISBN 978-1-84996-070-0
  ASR automatizované systémy riadenia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 9. Robustná parametrizácia rečových signálov pre systémy ASR
  Figura Martin ; E  Kačur Juraj (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 61 s príl.
  Telekomunikácie parametrizácia rozpoznávanie reči analýza reči detekcia reči kódovanie reči ASR
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61461
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Automatizace a automatizační technika 3 : Prostředky automatizační techniky
  Chlebný Jan 
  4.aktual.vyd.
  Brno : Computer Press, 2009 . - 296 s
  automatické riadenie automatizačná technika automatizované systémy riadenia ASR automatizácia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book