Search results

 1. Mezinárodní finance
  Durčáková Jaroslava 
  2. dopl.vyd.
  Praha : Management Press, 2003 . - 394 s
  ISBN 80-7261-090-2
  trhy finančné trhy kapitálové medzinárodné hospodárske vzťahy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry
  Rejnuš Oldřich 
  1. vyd
  Praha : Computer Press, 2003 . - 257 s
  ISBN 80-7226-571-7
  trhy kapitálové trhy finančné papiere cenné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  R0001
  book

  book

 3. Medzinárodné financie
  Jankovská Anežka 
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 529 s
  ISBN 80-89047-56-4
  trhy finančné medzinárodné hospodárske vzťahy trhy kapitálové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Medzinárodné financie

  book

 4. Analýza finančných trhov : Peňažné a kapitálové trhy
  Hrvoľová Božena 
  Bratislava : Sprint, 2001 . - 373 s
  ISBN 80-88848-86-5
  Trhy finančné-analýza Trhy peňažné trhy kapitálové papiere cenné Dlhopisy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book

 5. Makroekonómia 5 : Teória kapitálového trhu
  Piovarčiová Veronika 
  1.
  Bratislava : Iura Edition, 2000 . - 98 s
  ISBN 80-88715-71-7
  trhy kapitálové makroekonómia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh expertného systému pre obchodovanie na kapitálovom trhu : Diplomová práca
  Franc Josef  Dobrotka Róbert (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 81 s výťah
  trhy kapitálové obchodovanie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  book

  book

 7. Kapitálový trh Európskej únie
  Baláž Vladimír ; C7270 
  1.
  Bratislava : Veda, 1997 . - 334 s
  ISBN 80-224-0491-8
  trhy kapitálové Únia európska
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Kapitálový trh Európskej únie

  book

 8. Zhodnotenie investícií na kapitálovom trhu v slovenských podmienkach : Diplomová práca
  Chrenko Bohuslav  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1996
  MTF ; . - 54 s výťah
  trhy kapitálové investície manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Technická analýza a naše kapitálové trhy
  Hudák Ondrej ; M210 
  1. vyd.
  Brno : Moneco, 1994 . - 140 s
  trhy kapitálové
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Peněžní a kapitálové trhy : Finanční systém ve stále globálnější ekonomice / [aut.]Peter S. Rose; Z amer. Libor Grega
  Rose Peter S  Grega Libor (Translator)
  Praha : Victoria Publishing, a.s, [1994] . - 1014 s
  ISBN 80-85605-52-X
  Trhy peňažné trhy kapitálové
  monografia
  book

  book