Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus725^"
 1. Koagulace při úpravě vody: Teorie a praxe / aut. Martin Pivokonský, Petra Vašatová, Jana Načeradská, Lenka Pivokonská
  Pivokonský Martin  Vašatová Petra Načeradská Jana Pivokonská Lenka
  1. vyd.
  Praha: Academia, 2020 . - 323 s.
  ISBN 978-80-200-3116-7
  sanitárne predmety vodárenstvo odpadové hospodárstvo svetelná technika koagulácia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0300
  Koagulace při úpravě vody

  book

 2. Dynamika denního osvětlení : principy návrhů, realizace
  Köster Helmut 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 319 s
  ISBN 978-80-247-3049-3
  osvetlenie denným svetlom svetelná technika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0001
  Dynamika denního osvětlení

  book

 3. česko - anglicko - německo - ruský slovník vstřikování plastů : při výrobě světelné techniky v automobilovém průmyslu
  Blažková Lenka 
  [1. vyd.]
  Ostrava : Montanex, 2005 . - 525 s
  ISBN 80-7225-153-8
  svetelná technika automobily viacjazyčné terminologické slovníky česko-anglicko-nemecko-ruský slovník
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 4. Svetlo - Light 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005
  Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005 . - CD
  svetlo svetelná technika
  zborník (príspevkov)
  (12) - článok
  book

  book

 5. Diagnostika oteplenia vybraných svetelnotechnických zariadení : Obhj. 30.3.2006. č.ved. odb. 39-01-9
  Fric Róbert ; E020  Murín Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 144 s
  aplikovaná mechanika svetelná technika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Svetlo - Light 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie, Jasná 19.-21.10.2005
  Bratislava : TYPHOON, 2005 . - CD
  ISBN 80-969403-0-9
  svetlo svetelná technika
  elektronický textový údaj
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Světlo 2002 = Light 2002 : Sborník přednášek 5. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 11.- 13.. June 2002
  Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004
  svetelná technika svetelné zdroje
  zborník
  (5) - článok
  book

  book

 8. Kurz svetelnej techniky
  Bratislava : TYPHOON, 2004 . - CD-ROM
  svetelná technika
  elektronický textový údaj
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004
  Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004 . - 357 s
  ISBN 80-238-8928-1
  svetelná technika svetelné zdroje
  zborník
  (17) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Školenie svetelných technikov
  Smola Alfonz ; E020  Gašparovský Dionýz ; E020
  Bratislava : TYPHOON, 2004 . - CD-ROM
  svetelná technika
  elektronický textový údaj
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  unrecognised

  unrecognised