Search results

 1. Dynamika denního osvětlení : principy návrhů, realizace
  Köster Helmut 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 319 s
  ISBN 978-80-247-3049-3
  osvetlenie denným svetlom svetelná technika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0001
  Dynamika denního osvětlení

  book

 2. Meranie tubusových svetlovodov
  Kováč Zoltán ; E  Krasňan Marek (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 79 s
  vlastnosti svetlovody properties Elektroenergetika elektrotechnika svetelná technika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60255
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Osvetlenie športovísk
  Leitman Milan ; E  Smola Alfonz (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 91 s
  Elektroenergetika elektrotechnika svetelná technika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61436
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Koncepcia večerného obrazu mesta tvorená svetelnou technikou
  Bobok Peter  Smola Alfonz (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 87 s
  Elektroenergetika iluminácia svetelná technika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Svetlo - Light 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005
  Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005 . - CD
  svetlo svetelná technika
  zborník (príspevkov)
  (12) - článok
  book

  book

 6. Diagnostika oteplenia vybraných svetelnotechnických zariadení : Obhj. 30.3.2006. č.ved. odb. 39-01-9
  Fric Róbert ; E020  Murín Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 144 s
  aplikovaná mechanika svetelná technika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Svetlo - Light 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie, Jasná 19.-21.10.2005
  Bratislava : TYPHOON, 2005 . - CD
  ISBN 80-969403-0-9
  svetlo svetelná technika
  elektronický textový údaj
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. česko - anglicko - německo - ruský slovník vstřikování plastů : při výrobě světelné techniky v automobilovém průmyslu
  Blažková Lenka 
  [1. vyd.]
  Ostrava : Montanex, 2005 . - 525 s
  ISBN 80-7225-153-8
  svetelná technika automobily viacjazyčné terminologické slovníky česko-anglicko-nemecko-ruský slovník
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. Kurz svetelnej techniky
  Bratislava : TYPHOON, 2004 . - CD-ROM
  svetelná technika
  elektronický textový údaj
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Školenie svetelných technikov
  Smola Alfonz ; E020  Gašparovský Dionýz ; E020
  Bratislava : TYPHOON, 2004 . - CD-ROM
  svetelná technika
  elektronický textový údaj
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  unrecognised

  unrecognised