Search results

Records found: 46  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus749^"
 1. Fundamentals of modern manufacturing : Materials, Processes, and Systems / aut. Mikell P Croover
   
  7th ed.
  New York : John Wiley & Sons, 2021 . - 990 s.
  ISBN 978-1-119-70642-7
  výrobné procesy výrobné systémy organizácia výroby náuka o materiáloch
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Náuka o materiáloch I. Návody na cvičenia / aut. Roman Moravčík, Mária Hudáková, Ivona Černičková, Ondrej Bošák ; rec. Otakar Bokůvka, Pavol Švec
  Moravčík Roman ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 Černičková Ivona ; 061000 Bošák Ondrej ; 061000 Bokůvka Otakar (rec.) Švec Pavol (rec.)
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2017 . - 198 s.
  ISBN 978-80-8096-242-5
  náuka o materiáloch nekovové materiály mechanické vlastnosti
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (4) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 3. Úvod do materiálového inžinierstva I / aut. Roman Moravčík, Roman Čička, Marián Hazlinger, Pavol Hvizdoš, Jozef Janovec ; rec. Pavel Lejček, Otakar Bokůvka, Milan Škrobian
  Moravčík Roman ; M1000  Čička Roman ; M1000 Hazlinger Marián ; M1000 Hvizdoš Pavol Janovec Jozef ; M1000 Lejček Pavel (rec.) Bokůvka Otakar (rec.) Škrobian Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 374 s.
  ISBN 978-80-227-4405-8
  štruktúra materiálov termodynamika korózia materiály náuka o materiáloch
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - učebnica
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF18150
  SVF2000
  book

  book

 4. Micromechanisms of Fracture and Fatigue : In a Multiscale Context
  Pokluda Jaroslav  Šandera Pavel
  London : Springer Verlag, 2010 . - 293 s
  ISBN 978-1-84996-265-0
  náuka o materiáloch
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Náuka o materiáloch II. : Návody na cvičenia
  Moravčík Roman ; M1000  Hazlinger Marián ; M1000 Hudáková Mária ; M1000 Čička Roman ; M1000 Rízeková Trnková Lýdia ; M1000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 239 s
  ISBN 978-80-8096-103-9
  náuka o materiáloch
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (1) - monografia
  (9) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 6. Fundamentals of Radiation Materials Science
  Was Gary S. 
  1. vydanie
  Berlin : Springer Verlag, 2007 . - 827 s.
  ISBN 978-3-540-49471-3
  žiarenie účinky radiácie účinky žiarenia náuka o materiáloch materiálové inžinierstvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke
  Skočovský Petr  Bokůvka Otakar Konečná Radomila Tillová Eva
  2. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2006 . - 349 s., 240 obr., 41 tab
  ISBN 80-8070-593-3
  náuka o materiáloch
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. Elektrotechnické materiály
  Olach Ondrej ; E140  Milovská Soňa ; E140
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 147 s
  ISBN 80-227-2011-9
  elektrotechnické materiály materiálové inžinierstvo náuka o materiáloch
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI52100
  book

  book

 10. Material Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy / Zost.: Mashalan, M. a kol
  Miglierini Marcel (Compiler) ; E060  Schaaf Peter (Compiler)
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003 . - 361 s
  ISBN 1-4020-1197-0
  Mössbauerova spektroskopia materiálové inžinierstvo náuka o materiáloch fyzika tuhých látok
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.