Search results

 1. High-Temperature Superconductors
  Saxena Ajay Kumar 
  2nd ed.
  Heidelberg : Springer, 2012 . - 255 s
  ISBN 978-3-642-28480-9
  supravodiče
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Striedavé straty v pokrytých vodičoch : dát.obhaj. 2.12.2011, č. ved. odb. 5-2-48
  Soloviov Mykola ; E  Gömöry Fedor (Thesis advisor) ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 113 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering electric power supravodiče
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64308
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Meranie charakteristík supravodičov
  Havrila Lukáš ; E  Králiková Eva (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 60 s
  meranie measurement LabVIEW Telekomunikácie supravodiče
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=21982
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Supravodiče - materiály so špeciálnymi vlastnosťami = Superconductors - materials with special properties : Bakalárska práca
  Cehlárik Vladimír  Vragaš Stanislav (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 38 s 1 CD-ROM
  supravodiče
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Magnetické polia v okolí vysokoteplotných supravodičov Bi2Sr2CA2Cu3Ox a YBa2Cu3Ox v statickom a dynamickom režime : Obh. 26.04.2006
  Demenčík Eduard  Polák Milan (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2005 . - 75 s
  magnetické pole supravodiče vysokoteplotné supravodiče
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Computational Electrodynamics : The Finite-Difference Time-Domain Method
  Taflove Allen  Hagness Susan C.
  3.ed.
  Boston : Artech House, 2005 . - 1006 s
  ISBN 1-58053-832-0
  supravodiče elektrodynamika Josephsonov efekt Maxwellove rovnice štatistické metódy diferenciálne rovnice
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 7. Supravodivé štruktúry na báze vysokoteplotných supravodičov : Príspevok k technológii prípravy a k vysvetľovaniu fyzikálnych vlastností. Habilitačná práca
  Minárik Stanislav ; M1000 
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003 . - 33 s 2 s
  supravodiče
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Tunelové javy v štruktúrach supravodič/magnetikum/supravodič
  Vávra Ondrej  Bydžovský Ján (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2003 . - 71 s
  supravodiče elektrotechnológia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Introduction to superconducting circuits
  Kadin Alan M. 
  New York : John Wiley & Sons, 1999 . - 382 s
  ISBN 0-471-31432-3
  supravodiče supravodivosť fyzika tenkých vrstiev elektronické obvody detektory žiarenia Josephsonov efekt
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Principles of superconductive devices and circuits
  Van Duzer Ted  Turner Charles W.
  2.ed.
  Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999 . - 458 s
  ISBN 0-13-262742-6
  supravodiče supravodivosť Josephonove spoje elektronické obvody elektronické zariadenia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book