Search results

 1. Optimalizácia bezpečnosti cestnej premávky s využitím inovatívnej technológie sledovania pohybu očí
  Lisický Richard ; 010120 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 328-332
  pohyb oko Eye Tracker
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Biomechanical feedback of the phalanges in real-time / aut. Lukáš Fiolek, František Horvát, Michal Čekan
  Fiolek Lukáš  Horvát František ; 020010 Čekan Michal ; 020010
  ERIN 2017 : . S. 91-95, online
  snímanie mechanika pohyb mechanical motion capture
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Nonlinear structural dynamics using FE methods / aut. James F Doyle
  Doyle James F. 
  1. vyd.
  Cambridge: Cambridge University Press, 2015 . - 622 s.
  ISBN 978-1-107-04570-5
  vibrácie stabilita pohyb
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Modelovanie pohyblivej kinematickej schémy zakružovačky
  Tokárová Pargáčová Lenka ; M  Sobota Róbert (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 174 . - 57s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies motion modelling pohyb modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87816
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Riadenie jednoosého pohybu
  Belica Peter ; E  Körösi Ladislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 52 s 1 príl.
  Industrial Informatics motion control riadenie polohovanie pohyb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78195
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. The role of diet an dexercise in obesity prevention
  Mikušová Lucia ; C3360  Penesová Adela Bobrík Miroslav ; C340 Šturdík Ernest ; C3360
  Slovak Journal of Health Sciences . Roč. 4, č. 1 (2013), s.33-46
  prevencia civilizačných ochorení diagnostika monitoring strava pohyb
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Vzťah dospievajúcej mládeže k svojmu zdraviu v otázke správnej výživy
  Dömeová Oľga ; M  Novotná Soňa (Thesis advisor) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 77 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects health životospráva zdravie pohyb pitný režim
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85081
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Kineziologická štúdia ramenného kĺbu a jeho pohybu
  Mikuláš Stanislav ; M0100  Psalmanová Dagmar Psalman Vladimír
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.163-171
  ramenný kĺb pohyb
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového toku na prevádzke Ťaháreň rúr v podniku Železiarne Podbrezová, a. s.
  Juroš Ján ; M4000  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 57 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management pohyb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66110
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
  Mitrík Štefan ; I200  Barla Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 46 s
  pohyb motivation obezita informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56915
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book