Search results

 1. Sorting system with buffer stock visualisation using Matlab GUI and VRML / aut. Martin Juhás, Bohuslava Juhásová
  Juhás Martin ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 24, no. 1 (2017), s. 1-5
  MATLAB VRML
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=257814
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85012235841&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sorting+system+with+buffer+stock+visualisation+using+Matlab+GUI+and+VRML&st2=&sid=EF9D50C6FFDFFC67F0347BC3C8BC95BB.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a20&sot=b&sdt=b&sl=87&s=TITLE-ABS-KEY%28Sorting+system+with+buffer+stock+visualisation+using+Matlab+GUI+and+VRML%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Virtuálne procesy v Matlabe
  Gvoth Juraj  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  FEI ; . - 52 s CD-ROOM
  Industrial Informatics Inverted pendulum VRML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65681
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Vizualizácia algoritmov na elimináciu reziduálnych kmitov
  Kormoš Ivan ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 48 s
  automatizácia robotika VRML VRML vizualizácia procesov reziduálne kmity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61515
  diplomová práca
  book

  book

 4. Interaktívna VRML scéna v prostredí internetového prehliadača = Interactive VRML scene in background of internet browser : Diplomová práca
  Richter Jozef  Krajčovič Jozef (xxx) ; M1000 Bezák Pavol (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 69 s 1 CD-ROM
  VRML virtuálna realita 3D Studio MAX
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Distributed Collaborative Environment Based on Web3D
  Kováč Marek 
  CESCG 2006. Proceedings of the 10th central European Seminar on Computer Graphics, April 24-26, 2006, Častá Papiernička : . s.51-56
  distribuované prostredie VRML Java e-learning
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. VRML 97 : Laskavý průvodce virtuálními světy
  Žára Jiří 
  Praha : Computer Press, 1999 . - 238 s.,obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-7226-143-6
  programovacie jazyky virtuálne programovanie VRML priestorové modelovanie trojrozmerné zobrazovanie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 7. VRML. Tvorba dokonalých WWW stránek : Podrobný průvodce
  Zrzavý Jakub 
  1.
  Praha : Grada Publishing, 1999 . - 202 s.;obr.,tab
  ISBN 80-7169-643-9
  Internet-siete počítačové medzinárodné počítačové siete programovanie WWW dokumenty World Wide Web HTTP HTML VRML Java
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  MTF2100
  SVF1000
  book

  book

 8. Programování na WEBU
  Jamsa Kris 
  Brno : UNIS, 1996 . - 661 s., príl.CD
  ISBN 80-86097-03-X
  programovanie počítačové siete World Wide Web WWW dokumenty HTML HTTP Java VRML
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book