Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus8061^"
 1. Bezbariérový turizmus. : Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby.
  Rollová Lea ; A8180 
  Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2010 . - 119
  ISBN 978-80-970177-1-2
  bezbariérovosť legislatíva architektúra bezbariérová
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Riešenie bezbariérovosti v kostoloch
  Hanzlíková Silvia ; A3130 
  Bardkontakt 2010 : . s.44-49
  architektúra sakrálna architektúra bezbariérová
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Accessible Architecture. Age and disability-friendly planning and building in the 21st century : Construction and Design Manual / Ed by J. Fischer, P. Meuser
  Berlin : DOM, 2009 . - 327 s
  ISBN 978-3-938666-97-5
  architektúra bezbariérová bezbariérovosť accessible architecture barrier-free
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 4. Bezbariérové stavby : Právní a normové prostředí,úpravy staveb pro pohybově postižené
  Šnajdarová Helena 
  Brno : ERA, 2007 . - 142 s
  ISBN 978-80-7366-084-0
  bezbariérové budovy architektúra bezbariérová barrier-free
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2110
  SVF2000
  book

  book

 5. Bezbariérové navrhovanie zariadení na plavecký šport a rekreáciu
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária (Thesis advisor) ; A8180
  STU v Bratislave FA, 2003 . - 158 s
  architektúra bezbariérová bazény plavecké
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 6. Bývanie bez bariér : Architektonická príručka navrhovania rod. domov a bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu / Samová, Mária
  Samová Mária ; A8180  Puškár Peter ; A8180 Mikulová Zuzana
  Bratislava, 1999 . - 22 s
  architektúra bezbariérová
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3110
  book

  book

 7. Život bez bariér : Projekty a rekonstrukce
  Filipiová Daniela 
  Praha : Grada Publishing, 1998 . - 101 s
  ISBN 80-7169-233-6
  architektúra bezbariérová
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3100
  book

  book

 8. Bezbariérová architektonická tvorba : z hľadiska nevidiacich a slabozrakých osôb
  Samová Mária ; A8180  Mikulová Zuzana
  Bratislava: Únia nevidiacich a slabozrakých , 1997 . - 14 s, obr
  architektúra bezbariérová
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR9100
  book

  book

 9. Evropská příručka pro přístupné prostředí vytvářené výstavbou
  Praha : ABF, 1995 . - 133 s
  ISBN 8090160824
  architektúra bezbariérová
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3100
  book

  book

 10. Evropská příručka pro přístupné prostředí vytvářené výstavbou : s českým komentářem / lso. Jana Klimešová ; aut. Petr Lněnička, Josef Krákora, Jitka Kadlecová, František Bartoš
  Klimešová Jana (lso)  Lněnička Petr Krákora Josef Kadlecová Jitka Bartoš František
  1.vydanie
  Praha : ABF nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, nakladatelství ARCH, 1995 . - 133 s.
  ISBN 80-901608-2-4
  architektúra bezbariérová
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3000
  SVF1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.