Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus9158^"
 1. Návrh komunikačného systému vo firme a jeho aplikácia = Proposal of communication system in company and his use : Diplomová práca
  Vozárová Gabriela  Krelová Katarína (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 113 s príl (1 CD-ROM)
  komunikácia podniková organizačná štruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Interná a externá komunikácia pri zlepšovaní procesov v systéme manažérstva kvality : Bakalárska práca
  Szórádová Miriama  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2005
  MTF ; . - 56 s príl (1 disketa)
  inžinierstvo kvality produkcie komunikácia podniková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Identifikácia komunikačných bariér v podniku so zavedeným systémom manažérstva kvality : Bakalárska práca
  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000  Blahová Hana
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2005
  MTF ; . - 45 s príl., 1 disketa
  inžinierstvo kvality produkcie manažérstvo kvality komunikácia podniková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Komunikácia v organizáciách
  Ferjenčík Ján 
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonóm, 2001 . - 140 s
  ISBN 80-225-1415-2
  Komunikácia vnútrofiremná komunikácia podniková Komunikácia firemná
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book

 5. Horizonty efektívnej komunikácie pre pracovníkov zabezpečujúcich proces realizácie výrobkov a služieb
  Holková Andrea ; M4000  Horňák František ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 53 s
  ISBN 80-227-1441-0
  komunikácia podniková
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Internet a jeho vplyv na kvalitu internej a externej komunikácie v podniku. Internet and its influence on the quality of internal and external communication in the company
  Šrubařová Ružena ; M300 
  Jakost 99. Quality 99 : . s.K-2/K-7
  internet komunikácia podniková
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Súčasné problémy externej a internej komunikácie v podniku Slovnaft-Benzinol, a.s. : Diplomová práca
  Erdélyi Ján  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 74 s výťah
  komunikácia podniková manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.